Ministermøter i Berlin og Milano om klima og grønn vekst

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft avbryter ferien for å delta på viktige ministermøter om klimaforhandlingene både i Berlin og Milano 13. – 17. juli.

- Det er nå  500 dager igjen til en ny klimaavtale skal signeres i Paris og forhandlingene er krevende. Det er derfor viktig å møtes på politisk nivå for å gi forhandlingene et dytt fremover og forsøke å bidra til å løse stridsspørsmålene, sier klima og miljøminister Tine Sundtoft.

I Berlin 13. -15. juli inviterer den tyske miljøministeren Barbara Hendricks og hennes peruanske kollega Manuel Pulgar-Vidal til den årlige Peterberg-dialogen. Målet med dialog-møtet er å legge til rette for uformelle diskusjoner om sentrale problemstillinger om internasjonal klimapolitikk.

Tema for møtet er hvilke vedtak man trenger i år for å få på plass en sterk avtale i 2015 og hvordan landenes bidrag til utslippsreduksjoner skal utformes.  Rundt 35 land deltar i Berlin, de fleste på ministernivå. De 20 største landene i verden (G20-landene) er med og møtet samler også andre viktige land i forhandlingene fra hele verden. 

Fra Berlin drar Sundtoft rett til Milano der EUs miljøministre for første gang i historien vil ha et felles møte med arbeidsministre for å diskutere hvordan man skal få en mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi som også bidrar til nye, grønne jobber. Sirkulær økonomi er økonomi som bidrar til at ressurser og materialer brukes om igjen – og brukes smartere.

Tema for første del av møtet i Milano 16. – 17. juli er forberedelser til klimatoppmøtet i FN i september og EUs klima- og energipakke. Både ettermiddagssesjonen og hele dag to har grønn vekst som tema. 2. juli la Europakommisjonen frem en omfattende politikkpakke til støtte for en sirkulær økonomi.  I tillegg til lovforslag som blant annet setter ambisiøse krav til materialgjenvinning, varsler forbud mot deponering av visse typer avfall innen 2025 og økt fokus på rapportering  består pakken av meldinger om grønne jobber, bærekraftige bygg og en grønn handlingsplan for små- og mellomstore bedrifter.     

- Klima- og miljøpolitikken må gå hånd i hånd med arbeidsmarkeds- og innovasjonspolitikken for å nå målene om økt konkurransekraft.  Jeg ser fram til å diskutere tiltak med mine europeiske kolleger om hvordan vi kan få til det grønne skiftet. Dette er et viktig satsingsområde for regjeringen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Den norske klima- og miljøministeren spiller en aktiv rolle i klimaforhandlingene. Hun var en av få ministre som forsvarte innsatsen land gjør under Kyoto-protokollen under et møte i Bonn i juni i år. Sundtoft inviterte klimatopper til et uformelt møte i Ny-Ålesund i mai og var sammen med EUs Connie Hedegaard i april vert for et uformelt ministermøte med land som klarest arbeider for en sterk global klimaavtale.

Til toppen