Mødre hjelper mødre

Gjennom prosjektet ”Mødre som veiledere” har MiRA-Senteret gitt trening og veiledning til over 80 kvinner totalt, og 150 barn har deltatt sammen med sine mødre i forskjellige aktiviteter og utflukter.

Statsekretær Maria Hoff Aanes delte i dag ut pris til 16 kvinner som har blitt sertifisert som veiledere under MiRA-Senterets arrangement ”Minoritetskvinner og likestillingsutfordringer” på Litteraturhuset.

Statssekretæren og flere av veilederne som ble sertifisert i dag. (Foto: BLD)

Målet med prosjektet ”Mødre som veiledere i sine egne lokale miljøer” er å forebygge vold i barneoppdragelsen og styrke alternative oppdragelsesmetoder, gjennom å etablere lokale mødregrupper for økt kunnskap, handlingskompetanse og styrket nettverk blant mødre med minoritetsbakgrunn.

Målgrupper for tiltaket er kvinner og barn med minoritetsbakgrunn. Støtten gis til: 

  • Opplæring av kvinner med minoritetsbakgrunn i å opprette egne mødregrupper i sine lokalmiljø, gjennom kurs, samtalegrupper og praktisk trening. Sentrale tema for gruppene er barneoppdragelse, oppvekstvilkår, stressmestring og hvordan ivareta barns rettigheter.
  • Oppfølging av kursdeltakere som skal starte egne mødregrupper gjennom regelmessige motivasjonssamtaler
  • Tilrettelegging for samarbeid og utveksling av erfaringer mødregruppene i mellom.

Les statssekretærens innlegg her.

Til toppen