Moss Lufthavn Rygge får ny konsesjon, flere flyvninger og utvidet åpningstid

- Vi oppfyller nå det vi lovet i regjeringsplattformen, og vi svarer på ønskene fra Mosseregionen og Moss Lufthavn Rygge. Vi endrer konsesjonsvilkårene for lufthavnen slik at taket på antall flybevegelser heves og åpningstiden utvides, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Vi oppfyller nå det vi lovet i regjeringsplattformen, og vi svarer på ønskene fra Mosseregionen og Moss Lufthavn Rygge. Vi endrer konsesjonsvilkårene for lufthavnen slik at taket på antall flybevegelser heves og åpningstiden utvides, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Konsesjon og trafikkvolum
Moss lufthavn Rygge får konsesjon til å drive sivil luftfart i 20 nye år. Den nye konsesjonen vil erstatte den gamle som løper ut i november 2014. Taket på kommersielle flybevegelser heves fra 21 000 til 30 000 flybevegelser. Det tilsvarer omtrent tre millioner passasjerer per år, mot dagens tak på to millioner passasjerer.

Åpningstider utvides
Åpningstiden vil bli utvidet med en halv time morgen og kveld, til kl. 06.00 – 24.00 alle ukedager.

- Flere flygninger, flere passasjerer, lengre åpningstider og en langsiktig konsesjon er de viktigste bidragene fra Samferdselsdepartementet. Dette vil gi Moss Lufthavn Rygge mulighet til å vokse og utvikle seg videre. Rygge har hatt en positiv utvikling i de årene man har drevet sivil lufthavnvirksomhet, og har definitivt vist at man kan fylle en viktig rolle og tilbud til de reisende på Østlandet. Nå kan dette tilbudet bli enda bedre, sier Solvik-Olsen.  

Statlig avgiftsregulering oppheves
Den statlige reguleringen av lufthavnavgiftene oppheves. Det betyr at lufthavnen nå selv får bestemme hva lufthavnavgiftene skal være, altså hva flyselskapene skal betale for å benytte lufthavnen. – Utgangspunktet vårt er å gi lufthavnen denne friheten og ansvaret til selv å fastsette avgiftsnivået, selv om loven gir rom for at staten regulerer dette, sier Solvik-Olsen.

Det blir parkeringsplass for småfly
Moss Lufthavn Rygge skal stille inntil 30 parkeringsplasser til disposisjon for fast stasjonerte småfly. Plasseringen av parkeringsplassene skal være slik at brukerne ikke er avhengig av hjelp fra lufthavnen når parkeringsplassene benyttes. Det endelige antallet parkeringsplasser bestemmes når de økonomiske konsekvensene er kjent. – Jeg ser det som viktig å sikre gode vilkår for småflymiljøet. Dette er et viktig bidrag i så måte, sier samferdselsministeren.

- Med den nye konsesjonen for Moss Lufthavn Rygge, gir Samferdselsdepartementet lufthavnen mulighet til å vokse og utvikle seg, som en større og sterkere regional lufthavn. De endringene som gjennomføres er i tråd med det vi oppfatter at lufthavnen og Mosseregionen har ønsket seg, avslutter Ketil Solvik-Olsen.

 

 

Til toppen