Møte i kommisjonen for plantesanitære tiltak

Den internasjonale Plantevernkonvensjonen (IPPC) holder sitt neste møte i kommisjonen for plantesanitære tiltak (CPM) fra 31 mars til 4 april 2014. På CPM-møtet vedtas blant annet internasjonale standarder for plantehelse.

Den internasjonale Plantevernkonvensjonen (IPPC) holder sitt neste møte i kommisjonen for plantesanitære tiltak (CPM) fra 31 mars til 4 april 2014. På CPM-møtet vedtas blant annet internasjonale standarder for plantehelse. 

God plantehelse er viktig for å ivareta både planteproduksjon og naturmangfold.  IPPC arbeider for å fremme globalt samarbeid for å hindre introduksjon og spredning av planteskadegjørere. På den måten sikres både matsikkerhet og naturmangfold samtidig som det legges til rette for internasjonal handel.

    

 

Norge deltar på CPM-møtet med representanter fra Landbruks- og matdepartmentet og Mattilsynet.

Til toppen