Vis hele kalenderen

24.04.2014

  • Møte med gründer Gunnar Carlson

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Gunnar Carlson forteller næringsministeren om sine erfaringer i møte med virkemiddelapparatet.