Møte med Unilever-sjef Paul Polman

Statsminister Erna Solberg møtte Unilever-sjef Paul Polman i går under klimatoppmøtet i FN.

Statsminister Erna Solberg møtte Unilever-sjef Paul Polman i går under klimatoppmøtet i FN.  

Sentralt i diskusjonen stod New Climate Economy-rapporten, som statsminister Solberg lanserte i Oslo i forrige uke - og som Poulman var medansvarlig for som medlem av The Global Commission for the Economy and Climate. Polman og Solberg var enige om at rapportens hovedkonklusjon – at det ikke er noen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst.

- New York-erklæringen om skog representer et gjennombrudd for globalt offentlig privat partnerskap om redusert avskogning, sa Polman og Solberg etter møtet.

Solberg og Polman understreket at det nå er viktig å bygge videre på den enigheten som ble oppnådd under toppmøtet, og fylle erklæringen med innhold gjennom samarbeid på land-nivå. Poulman understreket i denne sammenheng at bidrag fra Norge og andre giverland gjennom betaling for resultater, var avgjørende viktig for å drive prosessen framover. - Private selskaper følger opp når det offentlige viser evne og vilje til å satse, sa Polman.

De to diskuterte også palmeoljespørsmålet, og var enige om at den positive utviklingen ved at flere selskaper nå forplikter seg til avskogningsfrie forsyningskjeder må oppmuntres systematisk.  

Til toppen