Møte om Russlands importforbud av norsk sjømat

Torsdag 14. august kl. 11:00 har Nærings- og fiskeridepartementet invitert til et møte med næringsorganisasjonene. Dagsorden vil være konsekvensene av Russlands importforbud og mulige tiltak.

- Jeg er fornøyd med at Norges Sjømatråd sist fredag varslet at de vil styrke markedsføringsarbeidet, og omprioritere ressurser for å holde på den høye etterspørselen etter norsk sjømat globalt. Vi vil i tett samarbeid med næringen se på også andre tiltak som kan gjennomføres for å lette situasjonen. Jeg vil vurdere alle innspill, og jeg har oppfordret næringen til å komme med sine synspunkter på hva som best kan bidra både på kort og lang sikt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Følgende organisasjoner vil delta på møtet: Norges Sildesalgslag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters landsforening, Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Norges sjømatråd. Møtet vil bli ledet av statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Amund Drønen Ringdal.

Til toppen