Vis hele kalenderen

31.03.2014

  • Møte om korrupsjon

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Næringsministeren har invitert styrelederne i selskaper hvor Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens eierandeler til et møte om korrupsjon.