Vis hele kalenderen

10.11.2014

  • Møter KS

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på bilateralt møte mellom departementet og KS.