Vis hele kalenderen

26.05.2014

  • Møter UNGnovasjon

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter UNGnovasjon, som leverte innspill til arbeidsgruppa om arbeidsformer i fremtidig regjeringskvartal.

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter UNGnovasjon, som leverte innspill til arbeidsgruppa om arbeidsformer i fremtidig regjeringskvartal.