Mottakelse i anledning Europride 2014

Regjeringens representasjonsanlegg, 25. juni 2014

Kjære alle sammen! Hjertelig velkommen hit!

Welcome to Oslo. I am glad that so many had the chance to be here this afternoon, to celebrate EuroPride 2014. I will return to English in a few minutes, but first a few words in Norwegian.

Jeg er stolt over at Europride har kommet til Oslo for andre gang. Forrige gang, i 2005, ble det satt ny deltakerrekord i Prideparaden med nærmere 20 000 deltakere. Jeg håper den rekorden blir slått i år.

Kampen mot usynlighet, utenforskap, synd, psykiatri og lovforbud har pågått fra før Det norske forbund av 1948 ble stiftet for over 60 år siden. Heldigvis ser det norske samfunnet annerledes ut for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i dag. Det kan vi takke alle de som har stått på barrikadene for. Jeg kunne nevnt mange, men jeg har lyst til å sende en spesiell hilsen til Kim Friele og Wenche Lowzow – dere er forbilder for oss alle.

Den frivillige innsatsen fra organisasjoner som står bak Skeive Dager og Europride har også spilt en avgjørende rolle for det samfunnet vi har i Norge i dag. Vi må huske at det ikke er lenge siden seksuell kontakt mellom menn var straffbart. Vi kan vanskelig forestille oss hvordan Norge hadde vært uten deres kamp for aksept, likeverd og rettigheter. Samtidig må vi huske at mange land i verden fortsatt har en lang vei å gå.

Regjeringen har en ambisiøs lhbt-politikk. I regjeringserklæringen sier vi at vi vil ”Sikre LHBT-personers rettigheter, bidra til åpenhet og aktivt motarbeide diskriminering.”  Siden oktober i fjor har det allerede skjedd en del. Jeg var selv i Sotsji i februar og kan forsikre dere om at jeg hadde flere meget interessante samtaler der.

Selv vi er kommet langt i Norge, har vi fortsatt utfordringer. For mange er identitetsdannelsen i tenårene utfordrende. Miljøet du vokser opp i er avgjørende, og ikke minst i mange minoritetsmiljøer er det fortsatt store tabuer rundt homofili.

Transer har hatt og har utfordringer, men jeg er spesielt glad for at Forbundet for transpersoner for første gang har fått driftsstøtte i år. Og vi har fått fram forskning som gir et solid grunnlag for arbeidet framover.

Det må konkret innsats til på mange områder for å få opp kunnskap og bevissthet, og for å få tilpasset ulike tjenestetilbud slik at de oppleves som relevante også av LHBT-personer. Et aktuelt eksempel er arbeidet som er i gang i Helsedepartementet med å gjennomgå regelverk og tjenestetilbud til personer med ulike typer kjønnstematikk.

Regjeringen og departementene vil nå sette seg ned for å utmeisle ytterligere mål og tiltak. De nasjonale LHBT-organisasjonene vil bli invitert til å komme med innspill. Levekårsundersøkelsen fra i fjor viser at det er forbedringsbehov blant annet i helsevesenet, i skolene, i asylmottak og i politiet.

Dette vil regjeringen jobbe videre med. Samtidig er det viktig å rette blikket utover.

Ladies and gentlemen,

I am honoured to have so many distinguished international guests here today, to celebrate this year’s EuroPride.

We know of the difficulties and dangers LGBT people face in many parts of the world. Uganda is one example. Russia is another. And there are many more. We all agree that we need to do what we can to improve the situation.

We need bold LGBT persons to speak out. We need brave human rights defenders who stand up for the universality of human rights. And we need politicians who dare to act.

In May this year, 17 countries, including Norway, signed the IDAHO Declaration of Intent in Malta. This declaration takes the international efforts in this area one step further, and the Norwegian Government will continue to support initiatives to enhance LGBT rights in the UN, in the Council of Europe and in the EU, as well as at the bilateral level – through political dialogue and through our embassies.

EuroPride is an opportunity to meet new friends. An opportunity to discuss politics and to make plans for the years to come. And not the least, it is an opportunity to have fun. I hope you all enjoy this year’s Europride in Oslo. 

Til toppen