Mottar sluttrapport for Framtid i nord-prosjektet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Næringsministeren og fiskeriministeren mottar sluttrapporten for kunnskapsinnhentingen Framtid i Nord, tirsdag 8.april.

Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har over de siste to årene hentet inn kunnskap om hvordan økt satsing på verdiskaping påvriker reiseliv, fiskerirelaterte virksomheter, fornybar energi og mineralnæringen i Nord-Norge.

Sluttrapporten fra dette arbeidet overleveres statsrådene Monica Mæland og Elisabeth Aspaker tirsdag.

Tid: tirsdag 8. april, kl. 13.30.
Sted: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8.

Les mer om «Framtid i Nord»