Møtte den tyrkiske ministeren for energi og naturressurser

Olje- og energiminister Tord Lien møtte tirsdag den tyrkiske ministeren for energi og naturressurser Taner Yildiz i Oslo.

Tyrkia er en meget interessant partner for Norge innenfor kraftsektoren, og da særlig vannkraft. Statkraft bygger ut flere prosjekter i Tyrkia, Rainpower er aktive innen leveranser av turbiner og elektromekanisk utstyr og Powel har gode systemløsninger knyttet til drift innenfor kraftmarkeder. Tyrkia er derfor et av de mest interessante markedene for den norsk fornybarnæringen. 

- Norge og Tyrkia befinner seg på hver sin side av Europa, men vi har blant annet til felles at vi er de to europeiske landene med størst vannkraftressurser. Norske selskaper har lang erfaring innenfor vannkraft, og det er gledelig at de også finner gode forretningsmuligheter i Tyrkia. Dette er noe jeg ønsker å støtte opp under, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Under kongeparets besøk i Tyrkia i 2013 undertegnet Norge og Tyrkia en Memorandum of Understanding (MoU) om energisamarbeid.

Olje- og energiminister Tord Lien og Taner Yildiz i Oslo (foto: HSI/OED).

Til toppen