Møtte norske gründere i USA

Statssekretær Dilek Ayhan besøkte Washington D.C. for å ha handelspolitiske samtaler. Ayhan promoterte også norsk maritim næring, besøkte norske teknologigründere i Silicon Valley og New Yorks teknologimiljø i Silicon Alley.

Ayhan deltok på det årlige dialogmøtet med det amerikanske handelsdepartementet.

– Vi diskuterte mulighetene for å styrke næringssamarbeidet i strategiske sektorer i årene som kommer. Vi kom også inn på de pågående forhandlingene om en handels- og investeringsavtale mellom USA og EU, som kan få ha stor betydning for Norge, sier Ayhan.

Oslo-gründer Espen Sivertsen har startet opp produksjon av 3D-printere i California. Her sammen med statssekretær Dilek Ayhan og verdens største 3D-print (Foto: NFD).

USA er Norges neststørste handelspartner etter EU, Norge og USA har sammenfallende interesser i flere sektorer, som offshore, maritim sektor, IKT, bioteknologi, medisinsk teknologi, energi, finansnæringen og forsvarsindustrien.

Statssekretæren besøkte også New York og San Francisco. I New York fikk Ayhan innblikk i hvordan New York arbeider med innovasjon og tilrettelegging for teknologibransjen, da hun besøkte New York City Accelerator for a Clean and Renewable Economy (ACRE).

– Jeg møtte også representanter for norsk finansnæring og det norsk-amerikanske handelskammeret (NACC) i New York. Hos Snøhetta og fikk jeg høre mer om deres erfaringer fra arbeidet med det nasjonale minnepavilijongen for 11. september, som ble åpnet for publikum i mai, sier Ayhan.

I San Francisco besøkte statssekretæren norske teknologigründere som holder til på Innovation House.

– Innovation House er et tiltak Innovasjon Norge står bak, som hjelper norske teknologibedrifter å lykkes i Silicon Valley. Der så jeg hvordan den oslobaserte teknologiinkubatoren Startuplab og Innovation House samarbeider om å bygge en bro mellom Norge og USA, sier Ayhan.

Statssekretæren møtte også Oslo-gründer Espen Sivertsen som står bak 3D-printerprodusenten Type A-machines. Han jobber for å utvikle en hub for 3D-printing i San Leandro utenfor San Francisco. Tilgang til penger og kompetanse i en tidlig fase var avgjørende for ham.

– I Bay Area-området kan man knapt kaste en stein uten å treffe en investor i hodet. I Norge er det fortsatt mangel på miljøer hvor oppstartsbedrifter kan samles og møte private investorer, sier Sivertsen.

Fra venstre: Elaine Molinar i Snøhetta, statsekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet, og Stian Andre Krosby i Snøhetta. (NFD)
Til toppen