Møtte ordførere om skadene etter flommen

Statsminister Erna Solberg stilte med statsråder og statssekretærer fra 6 departementer da hun i dag møtte ordførerne fra flere kommuner som har vært rammet av flom. Bakgrunnen for møtet var flommen på Vestlandet i høst og erfaringer fra arbeidet med å håndtere tidligere flommer.

Flommen på Vestlandet rammet spesielt kommunene Odda, Voss, Aurland og Lærdal.

- Flommen på Vestlandet gjorde store skader og satte lokalsamfunnene på en stor prøve. Måten lokale myndigheter, beredskapspersonell og frivillige har taklet denne situasjonen er imponerende, sa statsminister Erna Solberg etter møtet.

Regjeringen er opptatt av at folk skal føle seg trygge der de bor. Kommunene har ansvaret for å sikre innbyggerne mot naturfarer, men staten vil bidra der utfordringene er størst.

- Jeg inviterte til møtet for å lytte til de utfordringer ordførerne har opplevd. Vi må forvente mer flom i fremtiden. Da er det viktig at vi bruker erfaringene vi nå har til å oppnå en best mulig koordinering mellom stat, kommune og andre aktører. Vi har i møtet mottatt nyttige vurderinger som regjeringen vil arbeide videre med, sa statsminister Erna Solberg.

Regjeringen vil i nysalderingen av 2014-budsjettet som legges fram fredag 21. november foreslå å styrke budsjettet med til sammen 46,5 millioner for inneværende år som følge av flommen på Vestlandet. Beløpet vil gå til utbedring av skader på statlige veier og jernbane inneværende år, akuttiltak i regi av NVE samt kostnader i Sivilforsvaret. Så langt Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oversikt i dag, har departementet rom for å håndtere søknader fra kommunene. Regjeringen arbeider med å få full oversikt over behovene etter flommen.

- Dersom det anses å være behov for det, vil Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en proposisjon med forslag om tilleggsbevilgninger, uttalte statsminister Erna Solberg.

Regjeringen har allerede foreslått økt bevilgning til flom- og skredforebygging. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 ble NVEs budsjett økt med 50 millioner kroner, og i statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å øke med ytterligere 40 millioner kroner til flom- og skredforebygging, av dette om lag 30 millioner kroner til sikringstiltak.

Flere departementer og direktorater har oppgaver ved slike hendelser. NVE kan yte akutt bistand under en hendelse, og bidra til opprydding og sikringstiltak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan bidra med skjønnsmidler til kommunene. Statens naturskadefond under Landbruks- og matdepartementet yter erstatning etter naturskadeloven, mens Samferdselsdepartementet har ansvar for reparasjoner av statlige veier, broer og jernbane.

- Både sentrale og lokale myndigheter har et ansvar for å sikre områder som kan være utsatt, og sørge for at skadene etter flom og andre naturkatastrofer begrenses. Regjeringen er opptatt av at myndighetene har evne og mulighet til å verne om innbyggere og verdier, sa statsminister Erna Solberg.

På møtet med statsministeren deltok:

 • Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
 • Olje- og energiminister Tord Lien
 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
 • Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
 • Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde
 • Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans J. Røsjorde
 • Fylkesmann i Hordaland Lars Sponheim
 • Fylkesmann i Sogn og Fjordane Anne Karin Hamre
 • Ordfører i Nord-Fron kommune Olav Røssum
 • Ordfører i Odda kommune John Opdal
 • Ordfører i Voss kommune Hans Erik Ringkjøb
 • Ordfører i Aurland kommune Noralv Distad
 • Varaordfører i Lærdal kommune Geir Berge Øverland
 • Samt andre representanter fra kommunene og embetsverket.
Til toppen