NH90-helikoptre i kystvakttjeneste fra 2015

-NH90 er et svært moderne, nyutviklet helikopter som innehar de egenskaper som skal til for å operere som kystvakthelikopter i et norsk klima. Vi planlegger å bruke NH90 til avgrensede kystvaktoperasjoner fra land tidlig i 2015, for fra midt i 2015 operere helikoptrene fra kystvaktfartøy. Parallelt vil vi starte utprøving av helikopteret på fregattene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

-NH90 er et svært moderne, nyutviklet helikopter som innehar de egenskaper som skal til for å operere som kystvakthelikopter i et norsk klima. Vi planlegger å bruke NH90 til avgrensede kystvaktoperasjoner fra land tidlig i 2015, deretter fra midten av 2015 operere helikoptrene fra kystvaktfartøy. Parallelt vil vi starte utprøving av helikopteret på fregattene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det europeiske NH90-programmet er sterkt forsinket, noe som også rammer Norge som opprinnelig skulle fått første helikopter i 2005. I mellomtiden har det vært nødvendig å levetidsforlenge Lynx-helikoptrene hele tre ganger. Forsvaret har til nå mottatt fem NH90-helikoptre og har positive erfaringer med de utprøvinger som er gjort så langt. Integrasjon av helikopter på fartøy har pågått på KV Senja siden mai i år og vil fortsette gjennom vinteren i åpnere farvann og mørkere forhold, slik at alt er på plass og klart til å patruljere med helikopter om bord medio 2015.

-NH90 er et svært moderne, nyutviklet helikopter som innehar de egenskaper som skal til for å operere som kystvakthelikopter i et norsk klima, sier forsvarsministeren (foto: Håkon Kjøllmoen).

-Når det gjelder støtte til søk og redning så er det redningstjenesten som har hovedansvaret for det. Kystvakten skal delta og gjennomføre søk og redningsaksjoner ved faresituasjoner og ulykker på sjøen, og kystvakthelikoptrene vil bistå så langt dette er mulig. I 2013 var det til sammen 428 redningsoppdrag på sjøen. Redningstjenestens Sea King utførte 286 av dem og Kystvaktens Lynx-helikoptre tre. NH90 vil med sin sensorkapasitet, lasteevne og rekkevidde langt overgå Lynx, så det haster med å få de nye helikoptrene på plass, sier forsvarsministeren.

Frem til medio 2015 vil operasjoner med NH90 i hovedsak skje fra land, men man vil også kunne benytte fartøy og faste installasjoner som fremskutt plattform med mulighet for etterfylling av drivstoff. Den langt større rekkevidden til NH90 vil kunne kompensere noe for at helikopter i en periode ikke er permanent stasjonert om bord på kystvaktfartøy. Tilgangen vil imidlertid være avhengig av fremdriften i de prøver som skal gjennomføres og de tilpasninger som må gjøres på fartøyene.

Lynx-helikopter på KV Nordkapp
Her ser vi et Lynx-helikopter på KV Nordkapp (foto: Lars Gjemble, FD).

-Lynx er et gammelt system som med dyktig personell har gjort en formidabel innsats i kystvaktoperasjoner, men Lynx er svært vanskelig å holde tilgjengelig pga. alder. Tilgjengeligheten på Lynx har gått gradvis nedover og i år har det bare vært mulig å yte deler av behovet for helikopterstøtte. Det er viktig å kraftsamle Forsvarets helikoptermiljø om innfasingen av NH90 for å unngå ytterligere utsettelser, avslutter Eriksen Søreide.

Til toppen