NM i studentbedrifter

Innlegg ved statssekretær Dilek Ayan for Ungt Entreprenørskap, Oslo 4.juni 2014

*Sjekkes mot fremføring*

 

Kjære alle sammen!

Det er en glede og ære og få åpne dette årets NM for studentbedrifter.

Aller først vil jeg gratulere Ungt Entreprenørskap med det tiende året på rad hvor dere arrangerer dette mesterskapet. 

Ungt Entreprenørskap spiller en viktig brobyggerrolle som fremmer unge som arbeidstakere og ikke minst arbeidsskapere, i tillegg til at dere legger til rette for en viktig møteplass mellom unge og næringslivet.

Og arbeidet bærer frukter: Gjennom et tyvetalls programmer som bidrar til å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse var det totale antallet elev- og studentaktiviteter i overkant av 200 000 i fjor.

Dette er vel verdt en anerkjennelse for det arbeidet dere gjør.

 

Men det er flere som også fortjener oppmerksomhet.

Rundt 20 000 personer fra arbeids- og næringslivet engasjerer seg hvert år i Ungt Entreprenørskaps programmer. Dere bidrar med viktig kompetanse og erfaringer som de unge kan ta nytte av, samtidig som dere er med å utfordre elevene for å gjøre de enda bedre.

 

Og ikke minst, så har vi jurymedlemmer og representanter fra utdanningsinstitusjoner i hele Norge som fortjener takknemlighet for det de gjør.

Dere er ikke med bare for å vurdere prosjektene, dere bidrar også med nyttig kompetanse. For det er læring NM i studentbedrift først og fremst handler om;

 • Deltagerne lærer av de som bidrar med veiledning, opplæring og finansiering;
 • Deltagerne lærer av hverandre;
 • Og deltagerne lærer av de som har lykkes, som de bedriftene som skal holde foredrag i løpet av disse to dagene.

 

Dette bringer meg over til de som er hovedpersonene i dag, nemlig deltagerne i årets NM i Studentbedrifter.

Før jeg ble statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet var jeg gründer selv. Med selskapet Alarga, ville vi gi unge talenter med flerkulturell bakgrunn muligheter i norske bedrifter, slik at selskapene lettere kunne tilpasse seg den voksende internasjonale konkurransen.

Og noe av det viktigste jeg lærte som leder for denne bedriften var at unge talenter, som dere, er helt avgjørende for at bedrifter kan tilpasse seg fremtidige krav og trender, som er den røde tråden for de neste innleggene: 

 • Konkurransen fra de fremvoksende økonomiene bare øker – det krever at vi hele tiden kommer med nye produkter, tjenester og løsninger.
 • Befolkningen blir eldre, og de yrkesaktive må bli stadig mer effektive for å opprettholde velferden vi nyter så godt av i dag. Flere av finalistene retter seg inn mot dette voksende helsemarkedet.
 • Og vi trenger også nye produkter, tjenester og løsninger for å løse klimautfordringene; det som gjøre det mulig å vokse uten å skade miljøet.

 

Jeg blir imponert når jeg ser oversikten over finalistene i dette norgesmesterskapet. Først og fremst av mangfoldet: De gjenspeiler tverrsnittet av norsk næringsliv med prosjekter som spenner fra helsesektor til byggenæring. Og de tar i bruk ulike former for teknologi og løsninger for å løse problemer.

Viktigst av alt så representerer dere et fremtidsløft.

Når dere kan få til gode resultater i ung alder – ved siden av skolegang og alle andre aktiviteter – da lover det godt for fremtidens:

 • Vekst
 • Arbeidsplasser
 • Og verdier

Gründere som både har skaperkraft og pådriverkraft til å omgjøre gode ideer til nye produkter og tjenester som markedet spør etter.

De som lykkes bidrar igjen til nye arbeidsplasser, og nye bedrifter som har bærekraft og lønnsomhet.

Og nye vekstbedrifter bidrar til fornyelse og økt mangfold i norsk økonomi – det gir oss flere ben å stå på i fremtidens næringsliv.

Dette er viktigere enn noen gang før hvis vi fortsatt skal være et av verdens rikeste land og ifølge FN, det beste landet å bo i.

Derfor er en sterkere entreprenørskapskultur ikke bare viktig:

Jeg tror det er en forutsetning for mer vekst, mer velstand og ikke minst for at norsk næringsliv skal ha konkurransekraft i fremtiden.

 

Etter meg ser jeg frem til at prosjektene skal presentere ideene sine. Når dere kun får to minutter til å gjøre dette, er det en såkalt ”elevator pitch”.

Hvis man skulle havne i heisen med en investor har man kun tiden til rådighet for å få finansiert ideen sin. Dette er med andre ord en kunst enhver gründer må kunne.

La meg derfor bruke to minutter på hvordan denne regjeringen vil legge til rette for nyskaping og konkurransekraft.

Da vi inntok regjeringskontorene i fjor høst var et av de viktigste målene for regjeringen å skape en enklere hverdag for bedrifter og folk flest. For å få til dette skal vi forenkle, forbedre og fornye:

 • Forenkle handler om å gi enkeltmennesket større frihet, større valgmuligheter og å kutte unødvendig byråkrati.
 • Forbedre handler om kvalitet. Vi skal gjøre offentlig sektor mer kompetent, og kompetansen skal brukes der den trengs mest.
 • Fornye handler om å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss.

I tillegg har vi gjort økt konkurransekraft til et av hovedprosjektene til regjeringen.

Petroleumsrelatert næringsliv er utrolig viktig for Norge. Halvparten av alt vi eksporterer er olje og gass – og olje- og gassnæringen vil utvilsomt være viktig for Norge i mange, mange år fremover.

Men Norge vil tjene på at vi bygger opp andre næringer hvor Norge har fortrinn. Vi trenger flere økonomiske ben å stå på, slik at vi blir mindre avhengige av én sektor – og slik at vi blir mindre sårbare når oljeprisen en dag vil synke.

Derfor skal vi gi næringslivet bedre og forutsigbare rammebetingelser.

Det vi vil prioritere fremover, og som allerede har gjort i årets statsbudsjett er:

 • Vekstfremmende skattelettelser, slik at bedrifter kan investere mer i egne bedrifter og utvikling av løsninger;
 • Utbygging av infrastruktur, slik at varene og mennesker kommer raskere og billigere frem;
 • Og sist, men ikke minst, utdanning og forskning, hvor blant annet realfag i skolen skal få et løft.

Vi vil ha flere av dere unge entreprenører i fremtiden og vi skal gjøre vårt for å bidra til at det skjer.

 

Som statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet besøker jeg mange spennende bedrifter.

Jeg møter mange kreative mennesker.

Og jeg treffer stadig bedriftsledere og gründere som virkelig evner å sette ideene sine ut i livet.

Det er likevel sjelden jeg møter bedriftsledere og gründere som i så stor grad har fremtiden foran seg som dere.

Når man i morgen kårer norgesmesteren for studentbedrifter vil jeg at dere skal vite noen ting:

 • Dere skal alle gå herfra med følelsen av å ha vunnet;
 • Dere har fått dere viktige erfaringer og lært å kjenne nye egenskaper hos dere selv.
 • Dere har tatt i bruk kunnskap fra skolebenken i en ny sammenheng.
 • Og tilslutt, dere har våget å satse – det betyr at dere allerede har vunnet.

Husk dette når dere om noen år drar ut i verden og starter nye bedrifter, skaper verdier og arbeidsplasser.

Og når det blir strevsomt, som jeg selv har erfart at det kommer til å bli, må dere ikke glemme å ha det gøy underveis.

Lykke til alle sammen! Og håper dere får noen lærerike og morsomme dager foran dere!