NTNU-student på energiseminar i Sør-Korea

NTNU-student Lina Ingeborgrud deltok på Model CEM i Seoul 12. mai, en studentparallell til den årlige energikonferansen Clean Energy Ministerial (CEM). Les hennes inntrykk fra konferansen.

Som eneste student fra Norge deltok jeg på Model CEM i Seoul i Sør-Korea, i mai i år.  Konferansen går parallelt med den årlige energikonferansen Clean Energy Ministerial (CEM), som samler energiministre og delegater fra 23 land.

Etter å ha fulgt åpningssesjonen ved CEM ble jeg og 15 andre studenter plassert i ministerstolene for våre respektive land. Her diskuterte vi hvordan fremtidens ledere kan samarbeide om å skape et renere energisamfunn. Vi var enige om en tverrfaglig tilnærming til energiutfordringene, og betydningen av å øke kunnskap og deltakelse blant unge fra tidlig alder. Et av forslagene var å opprette en transnasjonal tenketank for unge.  

Videre skulle vi fremme politiske, økonomiske og teknologiske tiltak for hvordan Ulleung, en liten øy øst for Sør-Korea, kunne bli selvforsynt med energi. Av politiske virkemidler foreslo vi å opprette et Energiakademi basert på Transition Towns model, med et fokus på lokale innovasjoner igangsatt av innbyggerne. Et sterkt offentlig-privat samarbeid i utbygging og drift av teknologiene ble også trukket frem. For finansiering ønsket vi subsidier fra myndighetene, oppmuntre innbyggerne til å kjøpe andeler i teknologiene, samt en satsning på turisme. Smartgrid basert på IKT, implementering av AMS, kombinerte varme- og kjøleanlegg, vindmøller på land og til havs, solceller på taket, samt el-biler ble trukket frem som mulige teknologier for Ulleung. Forslagene ble samlet i en felles erklæring og lest opp for ministrene på slutten av dagen.

Model CEM var et pilotprosjekt for å involvere unge forskere i energiutfordringene verden står overfor. Det gav oss muligheten til diskutere komplekse problemstillinger uten å være bundet av økonomiske interesser, og ikke minst knytte kontakter for fremtiden. Det var interessant å observere de kulturelle ulikhetene blant deltakerne i gruppediskusjonen: representantene fra Skandinavia fremmet brukerinvolvering og lokalt engasjement, i motsetning til studentene fra Asia, som i større grad så for seg en utvikling drevet frem av staten.

Jeg er svært glad for å ha fått denne muligheten, og sitter igjen med masse erfaring og inntrykk. For min del ble Model CEM en ekstra god opplevelse, da jeg ble plukket ut som beste student basert på innleverte papers og gruppediskusjonene. Det viktigste resultatet av Model CEM er uansett den gode dialogen mellom unge på tvers av landegrenser, og jeg håper neste års CEM i Mexico viderefører denne studentparallellen.

- Lina H. Ingeborgrud

*Lina H Ingeborgrud fra Akershus har nylig levert masteroppgave i Science and Technology Studies (STS) ved NTNU i Trondheim

Lina Ingeborgrud på Model Clean Energy Ministerial (foto: OED).

Til toppen