Nå kan du søke om midler til informasjon om valg

Organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om valg, kan søke departementet om tilskudd. Det kan også søkes om tilskudd til tiltak for å øke valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Departementet skal dele ut inntil fem millioner kroner. Fristen for å søke er 14. november 2014. Disse tiltakene kommer i tillegg til departementets egne informasjonstiltak.

- Et mangfold av organisasjoner kan bidra til å spre kunnskap om valg. Det er viktig å nå ut med informasjon om valg til ungdom, innvandere og personer med nedsatt funksjonsevne. Jeg håper tiltakene også kan føre til økt valgdeltakelse, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har siden 2005 hatt en støtteordning for å øke kunnskapen om valg. Målgruppen er ungdom, innvandrere og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon. Politiske partier kan ikke søke. Departementet har heller ikke anledning til å dele ut tilskudd eller støtte utenfor denne ordningen.

Tilskuddet blir utbetalt i februar 2015. 


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen