Nå kan kommuner og fylkeskommuner søke om støtte til bredbåndsdekning

Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke Post- og teletilsynet om støtte til bredbåndsdekning gjennom en ny støtteordning som ble etablert av regjeringen høsten 2013.

Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke Post- og teletilsynet om støtte til bredbåndsdekning gjennom en ny støtteordning som ble etablert av regjeringen høsten 2013.

- Regjeringen er opptatt av å legge til rette for et grunnleggende godt bredbåndstilbud i hele landet. Tilskuddsordningen er et godt virkemiddel for å øke bredbåndskapasiteten i områder der markedet ikke fungerer godt nok, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er regjeringen som har foreslått å etablere tilskuddsordningen for bredbåndsutbygging. I Statsbudsjett for 2014 er det satt av 160 millioner kroner til dette.

Post- og teletilsynet vil forvalte tilskuddsordningen og vurdere søknader i samarbeid med fylkeskommunene. Fristen for å søke om støtte er 6. juni i år.

Les mer om søknadsprosess og kriterier for å søke, her.

Til toppen