Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt regjeringskvartal

Nå lages planen for det nye regjeringskvartalet

- Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne og åpne for levende og trygge byrom, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Statsbygg får nå oppdraget med å starte arbeidet med planprosessen for det nye regjeringskvartalet. Dette arbeidet skal være sluttført i 2016.

- Regjeringskvartalet skal være et godt byrom som er åpent og inviterende for ansatte, besøkende og innbyggerne i byen. Dette ligger til grunn for planarbeidet som nå starter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.  

Sanner ber Statsbygg vurdere om regjeringskvartalet kan bygges ut i etapper med gradvis innflytting. Kommunal- og moderniseringsministeren ønsker også at det gjennomføres en idéfase som en del av arbeidet med reguleringsplanen.

- Regjeringskvartalet er et stort byggeprosjekt i hjertet av Oslo. For å sikre et godt resultat ønsker jeg å invitere ulike kompetansemiljøer i Norge til å levere forslag til utforming av kvartalet. Vi har derfor valgt å gjennomføre idéfasen som parallelle oppdrag.  Dette gir også et godt grunnlag for offentlig debatt som er viktig i en så stor byggesak, sier Sanner.

Parallelloppdraget skal utlyses og bidragene skal inngå i arbeidet med reguleringsplan for området. Regjeringen ønsker å ta vare på de to store kunstverkene i Y-blokka. Hvordan dette bør gjøres vil inngå i parallelloppdraget.

Det nye regjeringskvartalet skal utvikles på grunnlag av statlig reguleringsplan.

Om planprosessen:
Planprosessen omfatter først et planprogram og idéfase, så en statlig reguleringsplan og konsekvensutredning. Planprogrammet skal gjøre rede for planarbeidet, opplegg for medvirkning og behov for utredninger. Planprogrammet fastsettes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Planprogram legges til grunn for utarbeiding av reguleringsforslaget med tilhørende konsekvensutredning. Både planprogram og reguleringsplanen skal sendes på offentlig høring.

Føringer for planarbeidet:
Regjeringens besluttet 25. juni konsept for det nye regjeringskvartalet. Beslutningen ligger til grunn for arbeidet med planprogram for det nye kvartalet. Dette er noen føringer:

  • Regjeringskvartalet skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy grad av energieffektivitet. Regjeringskvartalet skal (ved planlegging) være på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg.
  • Regjeringskvartalet skal ha en representativ arkitektonisk kvalitet som speiler kvartalets symbolfunksjon. Regjeringskvartalet skal være tuftet på kvalitet, varighet og nøkternhet.
  • Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata skal bevares. Det tas sikte på å bevare den integrerte kunsten i Høyblokka. Det åpnes for tilbygg/utvidelser av Høyblokka og høyere bygg bak Høyblokka.
Til toppen