Nærmere 40 000 innvandrere deltar på norskopplæring

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i dag ny statistikk om deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Publiseringen er et ledd i SSBs oppdrag fra BLD om å utvikle ny statistikk på området. Statistikk ble første gang publisert juni 2013, og omfatter deltakere under introduksjonsloven som har rett på og/eller plikt til norskopplæring. Nytt i år er at den også omfatter resultater for personer som gikk opp til norskprøver i 2011 og 2012.

Rekordmange deltakere

I løpet av 2013 ble det registrert 38 700 deltakere i norskopplæringen. Dette er 1 700 flere enn i 2012, og er det høyeste antall deltakere registrert i norskopplæringen hittil. Nærmere 85 % av deltakerne hadde flukt eller familie som innvandringsgrunn. Når det gjelder prøveresultater viser tallene blant annet at utdanningsbakgrunn fra hjemlandet har stor betydning for resultatene på norskprøvene, og at kvinner får markant bedre resultater på norskprøven enn menn.

Se hele statistikken her.

Til toppen