Nasjonal dialogkonferanse 2014

Regjeringen er godt i gang med forberedelsene til den første årlige dialogkonferansen med lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører.

Formålet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner og andre anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere og forvaltning.

Regjeringen er godt i gang med forberedelsene til den første årlige dialogkonferansen med lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører. Bakgrunnen for konferansen er regjeringens ønske om en ny og styrket dialog med innvandrerbefolkningen. Regjeringen vil være godt representert på konferansen.

Hvor: Oslo kongressenter

Når: Onsdag 29. oktober 2014

Invitasjoner til konferansen sendes ut til en bredde av organisasjoner, miljøer og personer i begynnelsen av september.

I forkant av konferansen arrangerer BLD noen samlinger med ledere fra ulike innvandrerorganisasjoner, ressurspersoner med innvandrerbakgrunn og andre relevante aktører, for å få innspill på tema og å forankre konferansen.  

På nettstedet til Nasjonal dialogkonferanse finner du alt du trenger å vite om konferansen.

Til toppen