Nasjonal kulturlandskapspris til Storfjordens Venner

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Storfjordens venner fikk fredag 11. juli overrakt Den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 33 kandidater har i år kjempet om prisen som Norsk Kulturarv har tatt initiativ til.

Storfjordens venner fikk fredag 11. juli overrakt den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.  33 kandidater har i år kjempet om prisen som Norsk Kulturarv har tatt initiativ til.

Fylkesmennene har sendt inn forslag til priskandidater. Juryen som vurderer kandidatene har lagt vekt på følgende momenter:

  • Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet
  • Det skal ha bidratt til å gi allmennheten økt tilgjengelighet til kulturlandskapet
  • Det skal ha en læringseffekt om kulturlandskapet
  • Det skal bidra til å forankre norsk kulturarv i landskapet
  • Det viser sammenheng mellom natur og bygninger

Storfjordens Venner  er den kandidaten som etter juryens vurdering skårer høyest på kriteriene som er satt for prisen. Storfjordens Venner har siden 1975 restaurert og holdt vedlike de veiløse fjord- og fjellgårdene i Storfjorden.

En stor inspirasjon
- Juryen vil framheve Storfjordens Venner sin ekstraordinære innsats for å ta vare på og formidle kunnskap om kulturlandskapet, særlig gjennom videreformidling av kunnskap om levemåten i tidligere tider, gårdsdrift og byggeskikk. De er en stor inspirasjon for andre, både lokalt og over hele landet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Kulturlandskapsprisen for 2014 er på 50.000,- kroner sammen med et grafisk blad i tresnitt utført av Hans Normann Dahl.

Kulturlandskapspris 2014. Storfjordens venner
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug delte ut Den nasjonale kulturlandskapspris for 2014 til Storfjordens venner på Ytste Skotet 11. juli. Storfjordens Venner har siden 1975 restaurert og holdt vedlike de veiløse fjord- og fjellgårdene i Storfjorden. (Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal)