Nesespray som redder liv

Utdeling av livreddende motgift ved overdose - nalokson nesespray – er et av de viktigste tiltakene i nasjonal overdosestrategi. 26. juni ble de første nesesprayene delt ut på Strax-huset i Bergen.

– Vi vet at det er viktig at motgift gis raskt ved en overdose. Derfor må vi styrke brukernes, de pårørende og andre som er i kontakt med rusavhengige sin mulighet til å hjelpe raskt når noen har satt en overdose. Det er gode erfaringer internasjonalt med å dele ut denne nesesprayen. Den redder liv. Jeg har stor tro på at vi også vil redde liv i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hvert år dør 260 personer som følge av overdose i Norge. Sammenlignet med andre europeiske land har Norge et høyt antall overdosedødsfall blant rusavhengige. 40 prosent av overdosedødsfallene i Norge i 2012 var i Bergen og Oslo.

Nesesprayen skal deles ut til rusavhengige, pårørende og personer i hjelpeapparatet (gatenære tiltak, ansatte i botilbud, personale i fengsel). Utdelingen gjennomføres som et forskningsprosjekt i Oslo og Bergen, som Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo har ansvar for. Norge er blant de første landene i verden med et systematisk forskningsprosjekt ved utdeling av nalokson nesespray.

– Nå starter vi utdelingen der behovet er størst, i Oslo og Bergen. Prosjektet vil kunne gi verdifull kunnskap, både nasjonal og internasjonalt, om effekten av dette tiltaket på overdosedødsfall. SERAF skal evaluere prosjektet fortløpende. Dersom evalueringen viser gode resultater, vil også vurdere å innføre dette i hele landet, sier Høie.

Utdeling av nalokson nesespray og nasjonal overdosestrategi er en del av regjeringens satsing på rusfeltet. I løpet av 2015 vil regjeringen legge frem en opptrappingsplan på rusfeltet.

– Vi har vært tydelig på at utfordringsbildet på rusfeltet tilsier at vi har behov for ny og forsterket innsats på dette feltet. Vi skal øke kapasiteten og kvaliteten i behandlingstilbudene, slik at flere får hjelp tidlig. Og vi skal bedre oppfølgingen i etterkant av behandling, som vi vet er en sårbar tid, også for overdoser. Vi skal innføre fritt behandlingsvalg – og vi starter med pasienter innen rus og psykisk helsevern i løpet av 2015. Det er disse pasientene vi mener har størst behov for å få styrket sine rettigheter raskt, sier Høie.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen