- Tyskland er en viktig alliert

Det sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet mellom Norge og Tyskland, den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og den videre utviklingen av NATO var hovedtema da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte sin tyske kollega Ursula von der Leyen i Berlin tirsdag 22. april.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hadde møter med forsvarsminister Ursula von der Leyen under sitt besøk i Berlin (foto: Marita I. Wangberg).

En æresgarde møtte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide da hun kom til det tyske forsvarsdepartementet.

En æresgarde møtte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide da hun kom til det tyske forsvarsdepartementet (foto: Marita I. Wangberg, FD).

 

- Norge og Tyskland har et tett og godt samarbeid om sikkerhets- og forsvarspolitikk. Jeg har under besøket mitt i Berlin diskutert med min tyske kollega hvordan vi kan fordype dette samarbeidet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Både Norge og Tyskland følger situasjonen i Ukraina nøye. Begge land fordømmer russisk handlemåte på Krim, og har inført restriksjoner. Eriksen Søreide understreker at situasjonen ikke løses militært, men gjennom  politiske virkemidler. Hvordan NATO bør agere videre var et sentralt tema på møtet.
Utviklingen i Europa viser at NATOs artikkel 5, om kollektivt forsvar av alliansens medlemmer, er fortsatt er svært relevant. Norge har lenge tatt til orde for å formulere på kollektivt forsvar, og vi fortsetter å følge opp vårt initiativ om å legge større vekt på å forsvare alliansens nærområde, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. -NATO er en militær allianse, men også en politisk allianse. For at NATO skal kunne spille en politisk rolle, er vi avhengige av å ha en troverdig militær evne, sier hun.

Leder NATO-styrke
Norge leder den stående maritime NATO-styrken i Østersjøen, SNMCMG1 (http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/pressesenter/pressemeldinger/20141/Norge-bidrar-til-NATOs-staende-minerydderstyrke.html?id=755253). Tyskland vil overta kommandoen i månedsskiftet mai/juni.
-Det er viktig at NATO i denne situasjonen fortsetter å gjennomføre sine planlagte aktiviteter, som seiling av den stående minerydderstyrken. Dette er med på å berolige våre allierte i øst, sier Eriksen Søreide.

De to forsvarsministrene diskuterte hvordan NATO-toppmøtet i september kan brukes til å sikre at NATO også i fremtiden vil være relevant og kapabel til å gjennomføre sine oppgaver. Det tyske NATO-initiativet om tettere samarbeid mellom grupper av land, kalt Framework Nations Concept, ble tatt opp.
-Vi er positive til denne typen tettere samarbeid på utvalgte områder, og Norge vil fortsette å se på muligheter for denne typen samarbeid som gir mer forsvarsevne for det enkelte land og for alliansen, sier forsvarsministeren. 

Transport av kjemiske våpen ut av Syria ble også diskutert. Norge bidrar både med et sivilt lasteskip og et militært eskortefartøy, mens Tyskland vil bidra med en fregatt på et senere tidspunkt. -Det er fremgang i uttransporteringen, men det er samtidig viktig å huske at Syria fortsatt er et land i dyp krise, sier forsvarsministeren. 

Tysk-norsk samarbeid
Norge og Tyskland har et tett forsvarssamarbeid. Det tysk-nederlandske korps har 12 norske offiserer, og korpset vil være korpshovedkvarter når Telemark Bataljon skal stå på beredskap i NATOs hurtigreaksjonsstyrke i 2015. Landene samarbeider også om blant annet maritime patruljefly og ubåter, og Tyskland deltar jevnlig på øvelser i Norge. -Det er ingen tvil om at landene i alliansen må samarbeide enda bedre i fremtiden hvis vi skal opprettholde forsvarsevnen. Vi ser nå på hvor det er muligheter for tettere samarbeid mellom Norge og Tyskland. Det kan være innenfor for eksempel materiell, trening/øving eller operasjoner, sier Ine Eriksen Søreide, som også inviterte sin tyske kollega på besøk til Norge.

Forsvarsministeren hadde også samtaler med Christoph Heusgen, utenriks- og sikkerhetspolitisk ansvarlig i Kansleramt, blant annet om situasjonen i Ukraina, NATO-toppmøtet i september og transatlantiske forhold.

Samarbeid i operasjoner ute
Ine Eriksen Søreide fikk orienteringer om tyske bidrag til internasjonale operasjoner i det fellesoperative hovedkvarteret i Potsdam. -Norge og Tyskland har hatt et tett og godt samarbeid i operasjoner ute, spesielt i Afghanistan. Vi ønsker å bygge videre på dette samarbeidet der det er naturlig også i fortsettelsen, sier hun.

Forsvarsministeren deltok også på en rundebordskonferanse i regi av Stiftung Wissenschaft und Politik.

 

Besøket til Tyskland ble avsluttet med en kransenedleggelse til minne om falne soldater.
De to forsvarsministrene deltok på en kransenedleggelse til minne om falne soldater (foto: Marita I. Wangberg).

 

Til toppen