Universell utforming

Nettsider og automater skal kunne brukes av alle

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. juli 2014 skal alle nye nettsider og selvbetjeningsautomater som retter seg mot allmennheten kunne brukes av alle. Kravene om universelt utformede løsninger gjelder både kommuner, statlige etater og privat sektor.

Fra 1. juli 2014 skal alle nye nettsider og selvbetjeningsautomater som retter seg mot allmennheten kunne brukes av alle. Kravene om universelt utformede løsninger gjelder både kommuner, statlige etater og privat sektor.

– Ny teknologi gir blinde, svaksynte og hørselshemmede en enklere hverdag. Når vi digitaliserer samfunnet og offentlige tjenester, må vi også ta ansvar for at alle får være med, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Mens et papirskjema ikke kan leses og fylles ut av blinde og svaksynte er et digitalt skjema tilgjengelig for alle dersom skriftstørrelsen kan endres og teksten kan leses opp ved syntetisk tale. Dette forutsetter at utformingen følger standarder for tilgjengelighet.

- De nye kravene vil gi mennesker med funksjonsnedsettelser en helt ny mulighet til å delta i arbeidslivet og å bli selvhjulpne. De vil kunne bruke offentlige og private tjenester på nett, få større mulighet til å delta i samfunnsdebatten og for eksempel slippe å be om hjelp fra forbipasserende for å kjøpe togbilletter, sier likestillingsminister Solveig Horne. I følge Horne vil de fleste av oss i løpet av et livsløp nyte godt av disse nye kravene.

Kravene til universelt utformede løsninger bygger på anerkjente, internasjonale standarder og gjelder på områder hvor det praktisk er mulig å få til gode løsninger. Reglene i forskriften gjelder nye nettsider og selvbetjeningsautomater og trer i kraft 1. juli 2014. Disse er gitt på grunnlag av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Eksisterende løsninger skal være universelt utformet senest 1. januar 2021.

- Regjeringen vedtok i februar at kommunene, fylkeskommunene og staten som hovedregel skal kommunisere digitalt med innbyggere og næringsliv. En forutsetning for at dette skal fungere er at IKT-løsningene er tilgjengelige for alle, sier Jan Tore Sanner.

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har ansvar for veiledning og tilsyn etter forskriften.

Loven og forskriften gir adgang til å gi unntak fra tidspunktet for gjennomføring dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner.