Nordisk energiministermøte på Island

Tirsdag møtte olje- og energiminister Tord Lien sine nordiske kolleger på Island. Her møtte han blant annet Sveriges energiminister, Ibrahim Baylan.

Blant temaene under møtet med Baylan var det svensk-norske energisamarbeidet, elsertifikatmarkedet og EUs klima- og energirammeverk for 2030.

- Dialogen mellom norske og svenske myndigheter er viktig for det nordiske energisamarbeidet. Derfor var det svært nyttig å møte Ibrahim Baylan og høre hvordan den nye svenske regjeringen ser på energisamarbeidet og energimarkedene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Energiminister Baylan informerte om den svenske regjeringens uttalte ambisjonsøkning for fornybar elproduksjon i 2020 innenfor rammen av elsertifikatsystemet. De to ministrene er enige om å diskutere dette spørsmålet innenfor tidsrammen for pågående kontrollstasjon. Kommunikasjon om prosessen vil koordineres mellom landene og gjøres tilgjengelig for samtlige aktører samtidig.

Samme dag besøkte også statsråden Hellisheidi geotermiske kraftverk.