Nordisk energiministermøte på Island

Tirsdag møtte olje- og energiminister Tord Lien sine nordiske kolleger på Island. Her møtte han blant annet Sveriges energiminister, Ibrahim Baylan.

Blant temaene under møtet med Baylan var det svensk-norske energisamarbeidet, elsertifikatmarkedet og EUs klima- og energirammeverk for 2030.

- Dialogen mellom norske og svenske myndigheter er viktig for det nordiske energisamarbeidet. Derfor var det svært nyttig å møte Ibrahim Baylan og høre hvordan den nye svenske regjeringen ser på energisamarbeidet og energimarkedene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Energiminister Baylan informerte om den svenske regjeringens uttalte ambisjonsøkning for fornybar elproduksjon i 2020 innenfor rammen av elsertifikatsystemet. De to ministrene er enige om å diskutere dette spørsmålet innenfor tidsrammen for pågående kontrollstasjon. Kommunikasjon om prosessen vil koordineres mellom landene og gjøres tilgjengelig for samtlige aktører samtidig.

Samme dag besøkte også statsråden Hellisheidi geotermiske kraftverk.

Til toppen