Nordmann representerer EU i FN-byrå

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Idunn Eidheim representerer både Norge, EU og en rekke andre vestlige land når byrået som forbereder FNs første miljøforsamling møtes.

Idunn Eidheim representerer Norge, EU, Island, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand i byrået som planlegger FNs miljøforsamling. Foto: Stian Mathisen

23. til 27. juni avholdes FNs miljøforsamling (United Nations Environment Assembly, UNEA) for første gang. Møtet finner sted i Kenya i regi av FNs miljøprogram UNEP. Øverst på dagsordenen står FNs utvikling av nye universelle bærekraftsmål etter 2015 samt håndtering av miljøkriminalitet.

Fem representanter, som hver representerer en rekke land, deltar i byrået som diskuterer forberedelsene til møtet. Norge er del av Vest-gruppen som inkluderer EU, Island, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand. Disse landene representeres av avdelingsdirektør Idunn Eidheim i Klima- og miljødepartementet, og hun er dermed både Norge og EUs representant til byrået.

Norge og EU er blant landene som har jobbet for å styrke UNEP både praktisk og politisk. UNEA ble etablert av stats- og regjeringssjefer på Rio+20-toppmøtet i 2012 for å gi økt tyngde til den globale miljøagendaen. Det er derfor viktig at det første møtet blir et godt møte.

Møtte Rådet for den europeiske union
2. juni var Eidheim invitert til Brussel for møter med Rådet for den europeiske union, under ledelse av det greske EU-formannskapet. Deltagerne var representanter fra EUs medlemsland og Europakommisjonen.

– Det er interessant for EU å gi meg signaler så jeg kan ta de med inn i diskusjonsgruppen vi har i byrået som forbereder UNEA. Dette møtet var et tilbud fra vår side, og det gir EU mulighet til å få innblikk i prosessene som skjer i forberedelse til møtet i FNs miljøforsamling, sier Eidheim.

Hun ble valgt til jobben som representant for Vest-gruppen for et år siden.

– Når byrået holder møter har jeg hele tiden sørget for å ha med meg også EUs synspunkter, og hatt det med meg som del av min plattform for å agere inn i byrået, sier hun.

Gir Norge påvirkningsarenaer i et stort omfang
Eidheims rolle i FN-byrået gir Norge mange muligheter.

– Å sitte i byråer gir oss påvirkningsarenaer i et stort omfang. Man får mye mer informasjonstilfang, innsikt i hva ulike land tenker, hva deres prioriteringer er og informasjon om hvorfor noen forslag butter imot hos noen land. Dette gir oss muligheten til å utarbeide argumenter og alternative måter å snakke om utfordringene på, som kanskje kan bidra til å finne løsninger som kan føre oss framover, sier Eidheim.

I dette tilfellet ga byråplassen Norge en plass rundt bordet i Rådet for den europeiske union, noe som ellers kun er forbeholdt EUs medlemsland.

– Vi fikk en nyttig diskusjon om gjennomføring av FNs miljøforsamling – og når vi først var der fikk vi også sjansen til å presentere et forslag til vedtak som Norge skal fremme på forsamlingen om mikroplastikk, og hvorfor dette er en viktig sak for helse og miljø, sier Eidheim.

EU viktig samarbeidspartner for Norge
EU er en viktig aktør og samarbeidspartner for Norge på klima- og miljøområdet.

Som følge av EØS-avtalen er store deler av EUs miljø- og klimapolitikk blitt innlemmet i norsk lovgivning. Det har siden avtalen ble inngått vært et tett og forpliktende samarbeid med EU på området. Hovedtrekkene i Norges og EUs miljø- og klimapolitikk er sammenfallende og det er tett og godt samarbeid i de internasjonale forhandlingene.

Mer informasjon:
Les mer om Norges samarbeid med EU på miljø- og klimafeltet her

Les mer om FNs miljøforsamling UNEA her

Til toppen