Norge, Tyskland, Ecuador og Colombia med felleserklæring

Norge, Tyskland, Ecuador og Colombia med felleserklæring

Under klimaforhandlingene i Lima skrev Norge og Tyskland under en intensjonserklæring med Ecuador og Colombia om en felles innsats for redusert avskoging.

Under klimaforhandlingene i Lima i dag skrev Norge og Tyskland under en intensjonserklæring med Ecuador og Colombia om en felles innsats for redusert avskoging.

I dag er det den offisielle REDD+ dagen under klimaforhandlingene – dagen for å markere arbeid med å bevare regnskog som et viktig internasjonalt klimatiltak. I den anledning skrev Norge, Tyskland, Ecuador og Colombia under en felles avtale om at landene ønsker å arbeide for å bevare regnskogen gjennom samarbeid.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er særlig glad for at det i felleserklæringen tas sikte på et samarbeid med Tyskland.

- Norge går foran i arbeidet med å støtte tiltak for å bevare regnskogen, men vi har samtidig et sterkt ønske om at flere land blir med. Derfor er jeg glad for at dette er en avtale der også Tyskland er med. Vi kan ikke drive dette viktige arbeidet alene hvis vi skal lykkes med å stanse den globale avskogingen, sier Sundtoft.

Norge skal bidra med inntil 300 millioner norske kroner til Ecuador over tre år, hvis landet reduserer sine utslipp.

Bidraget kanaliseres gjennom det tyske programmet REDD+ Early Movers (REM). Sentralt for programmet er at midlene skal gi lokal utvikling.  

- En stor del av befolkningen som bor i regnskogen i Ecuador er urfolk. Det er viktig for Norge at rettigheter til urfolk ivaretas, og det legger også avtalen vekt på, sier Sundtoft.

Pengene skal blant annet gå til et ecuadoriansk program som betaler lokalbefolkningen for å bevare skogene. Pengene skal også gå til bekjempelse av ulovlig hogst, og til å redusere avskogingen fra landbruk og kvegdrift.  

Tyskland blir viktig donorland.
Minister Gerd Müller fra Tysklands utviklingsministerium annonserte at Tyskland ønsker å gi opptil 11 millioner euro hver til Colombia og Ecuador gjennom det tyske REDD Early Movers Program.

- Uten skog er det ingen fremtid. Uten trær kan det ikke være noe liv. Skog er hjemmet til 1,6 milliarder mennesker, inkludert mange urfolk. Skogen har også en nøkkelrolle som klimatiltak, sa Muller under dagens annonsering.

Følger opp New York-erklæringen.
Dagens felleserklæring om et  en konkret oppfølging av erklæringen i New York tidligere i høst.I denne erklæringen undertegnet under klimamøtet i New York i september lovte mer enn 150 land, selskaper og frivillige organisasjoner å redusere avskogingen av regnskogen. I tillegg erklærte Norge, sammen med Tyskland og Storbritannia, at vi sammen skal finansiere tiltak for å støtte utviklingslands kamp for redusert avskoging.

Norge har siden 2008 arbeidet med å bevare regnskog gjennom sitt klima- og skogprosjekt. Norge gir opptil 3 milliarder til land som viser at de kan redusere avskogingen. Brasil er et av de største norske samarbeidslandene, men skogrike Amazonas-land som Colombia og Ecuador vil også være viktig samarbeidsland.

 

 
Hege Araldsen undertegner erklæring
Under klimaforhandlingene i Lima i dag skrev Norge og Tyskland under en intensjonserklæring med Ecuador og Colombia om en felles innsats for å redusere avskoging. Hege Araldsen, Norges ambassadør i Chile, skrev under avtalen fra norsk side. (Foto: Gunhild Oland Santos-Nedrelid, KLD)

 

Fakta: Regnskog i Ecuador   

• Ecuadors skogdekke er på omkring ti millioner hektar. 

• Landbruk, inkludert en begynnende palmeindustri, kvegdrift og ulovlig hogst er viktige årsaker til avskogingen i Ecuador. Samtidig er oljeutvinning en trussel mot sårbare områder.

• Landet har hatt en forholdsvis høy avskogingsrate. FAO anslår at ca 1,89% av skogen, eller 198 000 hektar, forsvinner per år. Dette tilsvarer utslipp av rundt 72 millioner tonn CO2. Til sammenlikning er Norges utslipp ca 53 millioner tonn.

• Myndighetene har gjennomført tiltak for å redusere avskogingstakten, og målinger gjennomført av Ecuadors myndigheter indikerer at den kan være på vei ned. Ecuador har stort potensial til å bli vellykket REDD+ -land.

 

Fakta: Regnskog i Colombia

• Colombias skogdekke er på omkring 60 millioner hektar og dekker mer enn halvparten av landets totale areal. Colombias Amazonas strekker seg over et område som er større en Tyskland.

• Colombias historiske avskogingsrate er beregnet til ca 276 740 hektar årlig. Dette er et større areal enn hele Vestfold fylke.

• Presset på skogen øker stadig som følge av landbruk, gruvedrift, utbygging av infrastruktur, tømmeruttak, ulovlige narkotikaplantasjer og omplassering av folkegrupper.

• Avskogingen i Colombias Amazonas er fremdeles forholdsvis lav. Det er derfor viktig å motivere Colombia til å holde denne nede. Colombia har en målsetning om null netto avskoging i Amazonas innen 2020 og arbeider med en ambisiøs plan for bærekraftig utvikling i Amazonas.

Til toppen