Norge arbeider for å fjerne subsidier på fossilt brensel

Regjeringen vil arbeide internasjonalt for fjerning av subsidier som er skadelig for klima, miljø og bærekraftig utvikling.

-Vi har laget en strategi for å fase ut subsidier på skadelig fossilt brensel. Samtidig må vi passe på at reduksjon av subsidier ikke rammer de mest sårbare innbyggerne i utviklingsland. Norge vil bidra til sosiale tiltak for å motvirke negative konsekvenser for fattige, sier utenriksminister Børge Brende.

I 2013 ble det brukt rundt 3400 milliarder kroner globalt til å subsidiere bruk av fossilt brensel. Subsidier til olje, gass og kull har som oftest negative konsekvenser for klima, miljø, og bærekraftig utvikling. I tillegg er det bare en liten andel av de fattige som har fordel av subsidiene.

G20-landene har siden 2009 årlig gjentatt at det er et mål å fase ut ineffektive fossile subsidier, og både USA og Kina vil utarbeide oversikter over sine egne subsidier.

-Subsidier til fossilt brensel er det motsatte av en pris på utslipp av CO2, og tall fra Det internasjonale pengefondet viser at vi ved å fjerne slike subsidier kan redusere verdens utslipp med inntil 13 prosent, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Hun vil arbeide for at reform av fossile subsidier blir et tema i de internasjonale klimaforhandlingene.

Norge deltar i en rekke internasjonale organisasjoner som arbeider med å analysere, kartlegge og anslå omfanget av subsidier til fossilt brensel.

-Norge vil prioritere arbeidet i internasjonale organisasjoner som Det internasjonale energibyrået (IEA) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Deres analyser viser hvorfor reformer av fossile subsidier er god politikk. I tillegg gir disse organisasjonene råd og forslag om hvordan reformer kan gjennomføres, sier olje- og energiminister Tord Lien.

 

Til toppen