Norge betaler for redusert avskoging i Etiopia

Norge gir omlag 350 millioner kroner til grønn vekst i Etiopia. Pengene skal gå til å bremse avskogingen og bidra til et mer effektivt og miljøvennlig landbruk slik at presset på skogen minker.

Norge gir omlag 350 millioner kroner til grønn vekst i Etiopia. Pengene skal gå til å bremse avskogingen og bidra til et mer effektivt og miljøvennlig landbruk slik at presset på skogen minker.

Dette fortalte klima- og miljøminister Tine Sundtoft på en pressekonferanse i Etiopias hovedstad Addis Abeba i dag.

- Etiopia har satt seg imponerende klimamål. Klarer de å nå målet, vil det tilsvare 4-5 ganger Norges totale årlige utslipp. De norske pengene skal støtte opp under Etiopias innsats for å redusere avskogingen, sier Tine Sundtoft.

Landet bygger nå institusjoner og gjennomfører reformer for å kunne ta vare på skogen på en bedre måte. Norge betaler 30 millioner kroner i år og neste år for resultater Etiopia har oppnådd. Etterhvert skal Norge betale Etiopia for å redusere utslippene av klimagassutslippene som følge av mindre avskoging. Landet må da dokumentere at ødeleggelse av den tropiske skogen minker.

I tillegg gir Norge 300 millioner kroner over flere år til et stort pilotprosjekt i provinsen Oromia. Målet her er å styrke arealplanlegging, investere i grønn energi og øke produksjonen i landbruket for å unngå at skogen ryddes. Blant virkemidlene er nye ovner, slik at bøndene bruker mindre ved, gjenplanting for å bremse erosjonen og bygging av små dammer for å holde på vannet. Bøndene vil dermed kunne øke inntektene sin uten å ødelegge naturmangfoldet de er helt avhengig av.

- Etiopias miljømål betyr mye for både det globale klimaet og for livsgrunnlaget for lokalbefolkningen. I samtaler med etiopiske bønder har jeg lært at når de får større rettigheter til jorden, øker viljen til å ta vare på skogen. Grønn vekst i Etiopia betyr at landet kan komme seg ut av fattigdommen og samtidig ta vare på naturgrunnlaget, sier Tine Sundtoft.

- Etiopia har satt seg imponerende klimamål, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft på pressekonferanse i Addis Abeba. Her sammen med skog- og miljøminister Ato Belete i Etiopia. (Foto: Jon Berg /Klima- og miljødepartementet)
Til toppen