Norge deltok på EUs helsedirektørmøte

Av helseråd Ingrid Vigerust, EU-delegasjonen

For første gang deltok Norge på EUs helsedirektørmøte. Smittsomme sykdommer og antibiotika-resistens var hovedtema på møtet som ble holdt i Aten 4. og 5. mars.

Helsedirektør Bjørn Guldvog deltok på EUs helsedirektørmøte 4. og 5. mars. Foto: Ingrid Vigerust, EU-delegasjonen

For første gang var Norge representert på EUs helsedirektørmøte. Smittsomme sykdommer og antibiotika-resistens var hovedtema på møtet i Aten 4. og 5. mars.

Det greske formannskapet i Rådet for den europeiske union var vertskap for helsedirektører fra de 28 EU-landene. Fra Norge deltok helsedirektør Bjørn Guldvog, og det er første gang Norge deltar på EUs helsedirektørmøte. Smittsomme sykdommer og antibiotikaresistens var hovedtema.  

Grensekryssende helsetrusler
- Med et økende fokus på grensekryssende helsetrusler i EU er det svært nyttig for Norge å delta i diskusjonene og dele erfaringer om blant annet Hiv/AIDS-utviklingen og den økende utfordringen med bakterier som er resistente mot antibiotika. Det foregår også et viktig arbeid i EU med helseutfordringer forbundet med økende antall skipsanløp i europeiske havner. Dette er et arbeid Norge deltar i, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

På møtet fikk helsedirektørene en bred oversikt over satsninger på helseområdet som er under utvikling i EU. Både Europakommisjonen, og Verdens helseorganisasjon (WHO) i Europa er til stede på møtet og viser sammenhengen mellom det som skjer i EU og i WHO.

- Et viktig budskap fra fagfolk i de landene som er hardest rammet av den økonomiske krisen er at smittevernarbeid og overvåking må holdes utenfor kutt i budsjettene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

Mer informasjon:
Les mer om Norges samarbeid med EU på helseområdet
Les om internasjonalt samarbeid på Helsedirektoratets nettsider

 

Til toppen