Norge dobler støtten til utdanningsprogram

EU, med utviklingskommissær Andris Piebalgs i spissen, var 25. og 26. juni vertskap for den andre påfyllingskonferansen for Det globale partnerskapet for utdanning. Utenriksminister Børge Brende kunngjorde en dobling i Norges støtte til programmet.

Utenriksminister Børge Brende deltok i et panel om utdanning for barn i krise og konflikt. Halvparten av de 58 millionene barn som ikke går på skole, er i områder rammet av krise og konflikt (Foto: Anders Aalbu, EU-delegasjonen).

EU, med utviklingskommissær Andris Piebalgs i spissen, var 25. og 26. juni vertskap for den andre påfyllingskonferansen for Det globale partnerskapet for utdanning. Utenriksminister Børge Brende kunngjorde en dobling av Norges støtte til programmet.

– Norge går i bresjen for et stort løft for global utdanning og dobler støtten til Det globale partnerskapet for utdanning. Dette bekrefter utdanning som en av regjeringens hovedprioriteringer i utviklingspolitikken, sier utenriksminister Børge Brende.

Brende deltar i dag på giverkonferansen til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) i Brussel. Det gjør også EUs utviklingskommissær, Andris Piebalgs, som selv har jobbet som lærer tidligere. Han forteller at han alltid har vært sterkt engasjert i at alle barn skal få den utdanningen de har rett til.

–  Derfor er vi stolte over å kunne arrangere denne konferansen i partnerskap med GPE. Det speiler vårt sterke og kontinuerlige arbeid med å sikre utdanning for alle. Jeg håper andre givere lar seg inspirere til å styrke sine bidrag – ikke bare for å gi barna skolegang, men også sikre god kvalitet på utdanningen, sier Piebalgs.

Målet med konferansen er å mobilisere støtte til at 29 millioner barn i 66 land kan få tilbud om utdanning. GPE er et samarbeid mellom utviklingsland, giverland, multilaterale organisasjoner, næringsliv og sivilt samfunn, for å gi fattige barn et skoletilbud.

– Norge vil over de neste tre årene gradvis øke den årlige støtten til Det globale partnerskapet for utdanning fra 290 millioner kroner i år til 590 millioner i 2017. Partnerskapet er det eneste globale initiativet for utdanning som klarer å samle alle relevante partnere til felles innsats. Dette gjør GPE til en viktig kanal for opptrappingen av norsk støtte til utdanning, sier Brende.

Utdanning er én av de viktigste satsingene i regjeringens utviklings- og humanitære politikk. En ny stortingsmelding om dette ble lagt frem 13. juni.

– Utdanning er fundamentet for et hvert lands utvikling. Regjeringen prioriterer spesielt støtte til jenters utdanning og til de mest sårbare gruppene av barn, som for eksempel barn i krig og barn med nedsatt funksjonsevne. Vi er også opptatt av å heve kvaliteten på læringen, blant annet ved å sikre bedre utdanning av flere lærere, sier Brende.

EU var også representert med kommissæren for internasjonalt samarbeid, bistand og krisehåndtering, Kristalina Georgieva. Hun var opptatt av at fokuset på utdanning også må være til stede i arbeidet med humanitære kriser.

Den globale bistanden til utdanning i fattige land har gått ned med ti prosent de siste fem årene. Det nye bidraget gjør Norge til én av de største støttespillerne til GPE.

Les pressemeldingen fra EU-kommisjonen.

Til toppen