Norge erklært fritt for saue- og geitepest

Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) har erklært Norge fritt for dyresykdommen PPR (peste des petits ruminants), også kalt småfepest eller saue- og geitepest.

PPR har spredt seg urovekkende raskt de siste tiårene og sykdommen har store økonomiske konsekvenser. Det er særlig geite- og sauebesetninger i utviklingsland som rammes og OIE har satt seg et ambisiøst mål om å utrydde sykdommen helt.

Nå har Norge fått status som smittefritt, etter at søknad ble sendt i fjor. Formelt vedtas dette senere i år, under OIEs generalforsamling. OIE har mandat fra Verdens handelsorganisasjon (WTO) til å erklære land smittefrie for ulike dyresykdommer. Slike erklæringer er essensielle for å kunne drive handel over landegrensene. Per i dag er det seks sykdommer under dette regimet; deriblant BSE (kugalskap). Rinderpest har tidligere stått på denne listen, men ble erklært utryddet i 2011.

Sauer på bås.
Norge har fått status som smittefri, for dyresykdommen PPR (peste des petits ruminants), også kalt småfepest eller saue- og geitepest.(Foto: Torbjørn Tandberg)

 

 

Til toppen