Norge inngår medlemskap i Maritime Theatre Missile Defence Forum

-Norge går nå inn som medlem i Maritime Theatre Missile Defence Forum (MTMDF). Medlemskap i forumet vil bidra til å forbedre Norges evne til å forsvare egne og allierte marinefartøy mot missiler, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forumet er et samarbeid mellom Australia, Canada, Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Storbritannia, Tyskland og USA, og har som formål å beskytte egne og allierte fartøy mot avanserte missiltrusler til havs.

Avtalen som nå signeres beskriver hvordan forumet er organisert og hvordan byrde- og ressursfordeling gjøres. Den regulerer også overføring av gradert informasjon mellom deltakernasjonene.

Deltakelse i forumet er særlig viktig for Norge på tre områder:

Samvirke
Å sikre at norske marinefartøy har tekniske løsninger for samvirke med våre nærmeste allierte.

Øvelser
Øvelsesaktivitet vil gi nyttig erfaring for Sjøforsvaret.

Strategisk samarbeid
Forumet er strategisk viktig, og vil styrke samarbeidet med flere av våre nærmeste allierte.

Norge planlegger å delta på øvelsen At Sea Demonstration høsten 2015 med en fregatt. Øvelsen skjer i etterkant av Storbritannias store årlige øvelse «Joint Warrior», og USA, Storbritannia, Frankrike, Nederland, Canada og Italia har også planlagt å delta med marinefartøy. Deltagerne vil operere i et felles nettverk, og det vil øves på scenarier der fartøyene forsvarer seg mot både ballistiske missiler og kryssermissiler.

De norske fregattenes rolle vil være å beskytte fartøy mot anti-sjømålsmissiler. Dette gjøres med de sensor- og våpensystemer fregattene har i dag.

-Jeg vil understreke at beslutningen om norsk medlemskap i Maritime Theatre Missile Defence Forum ikke innebærer noen forskuttering av eventuelle materielle norske bidrag til NATOs missilforsvarssystem. Norge ga for øvrig sin prinsipielle tilslutning til etableringen av NATOs missilforsvarssystem under toppmøtet i Lisboa i 2010, sier forsvarsministeren videre.

Medlemskapet vil styrke det sjømilitære samarbeidet med våre nærmeste allierte, vår evne til militært samvirke med allierte i kollektivt forsvar og derigjennom også styrke vår nasjonale forsvarsevne.

Til toppen