Norges klimasamarbeid med Etiopia utvides:

Tyskland, Frankrike, Danmark og Sverige slutter seg til samarbeidet

Under klimatoppmøtet i Lima har en rekke europeiske land annonsert at de vil slutte seg til klimasamarbeidet mellom Norge, Etiopia og Storbritannia. Lima-erklæringen viser hvordan Etiopia og det internasjonale samfunnet sammen skal bidra til at landet når mål for både klima og økonomisk utvikling.

Norge og Storbritannia inngikk i 2011 et klimasamarbeid med Etiopia under klimatoppmøtet i Durban. 

Landene som i dag sluttet seg til dette samarbeidet, gjennom den såkalte Lima-erklæringen, er Tyskland, Frankrike, Danmark og Sverige. 

– Dette er et svært viktig signal til verdens utviklingsland om at deres innsats for å bedre klimaet blir lagt merke til og kan føre til økt internasjonal støtte. Etiopia er eksempel på utviklingsland som har tatt stort ansvar i innsatsen mot global oppvarming – og at det kan gjøres i kombinasjon med økonomisk vekst, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

 

Fra grå til grønn vekst
Norge annonserte allerede tilbake i 2011 en støtte på inntil 360 millioner norske kroner årlig til gjennomføringen av Etiopias nasjonale plan for grønn vekst. Denne planen viser hvordan Etiopia skal sikre økonomisk vekst uten å øke klimautslippene. For å klare dette vil Etiopia blant annet redusere utslipp fra avskoging og husholdningsenergi, og arbeide for grønne investeringer i landbruket.

-Vi er svært glade for at flere land slutter seg til klimasamarbeidet med Etiopia. I tillegg til å være et viktig internasjonalt signal vil det bidra til å styrke gjennomføringen av Etiopias grønne vekststrategi. Det er godt nytt for klimaet og legger til rette for en mer inkluderende vekst som gir økte rettigheter til etiopiere, sier Sundtoft.

Hun mener også det er svært positivt at det de nye samarbeidslandene for Etiopia alle er land som leder an i klimapolitikken globalt.

-Landsamarbeid som dette vil styrke den internasjonale dialogen frem mot å få til en global avtale i Paris 2015, og det viser også hvor viktig det er med konkret handling nå, sier Sundtoft.

Mest utslipp fra avskoging og landbruk.
Etiopia er et av verdens fattigste og et av Afrikas mest folkerike land, med mer enn 80 millioner innbyggere. I løpet av de neste 10-15 årene er Etiopias mål å bli et mellominntektsland på linje med Sør-Afrika og Egypt. Dette skal oppnås helt uten å øke klimagassutslippene som i dag er anslått til om lag 150 millioner tonn årlig.

Det meste av Etiopias utslipp kommer i dag fra landbruk og avskoging. Redusert avskoging, treplanting, utbygging av fornybar energi og økt produktivitet i landbruket skal sørge for at de totale utslippene holdes på dagens nivå selv om utslippene i noen sektorer vil øke som følge av økonomisk vekst. Klimasamarbeidet med Norge dreier seg hovedsakelig om sektorene skog, energi og landbruk. Det er viktig at disse områdene ses i sammenheng.

Les mer om det norske klimasamarbeidet med Etiopia her.

Til toppen