Norge lover økt støtte til Irak

- Dagens møte i Sikkerhetsrådet sender et viktig signal om internasjonal støtte til Irak i deres kamp mot ekstremistorganisasjonen ISIL, sier utenriksminister Børge Brende.

- Dagens møte i Sikkerhetsrådet sender et viktig signal om internasjonal støtte til Irak i deres kamp mot ekstremistorganisasjonen ISIL, sier utenriksminister Børge Brende. 

Utenriksminister Brende holdt fredag et innlegg i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Irak. Han la vekt på at Norge vil støtte Iraks kamp mot ISIL politisk, militært og ikke minst humanitært. 

- Kampen mot ISIL må føres langs flere linjer. I tillegg til den militære støtten og de humanitære bidragene må vi jobbe for å stanse strømmen av fremmedkrigere til Irak og Syria og hindre finansieringen av ISIL. Kanskje vel så viktig er det å samle en politisk og ideologisk motstand mot ekstremistorganisasjonen, ikke minst blant landene i regionen, sier Brende.   

Brende annonserte i sitt innlegg at Norge vil øke den humanitære hjelpen til Irak og Syria med 63 millioner kroner. Regjeringen kunngjorde 18. september at Norge vil bidra med omlag fem stabsoffiserer til de internasjonale hovedkvarterene som skal planlegge å lede den internasjonale innsatsen i Irak. Det vurderes å stille et kapasitetsbyggingsbidrag i din internasjonale innsatsen mot ISIL.  

- Den humanitære situasjonen i Irak er alvorlig. De fordrevne har forlatt alt og trenger husly, mat og annen nødhjelp raskt. Behovene vil bli enda større nå som vinteren nærmer seg. Det er svært viktig at det blir tatt humanitære grep i Irak tidlig slik at man kan begrense effekten av den humanitære krisen, som i verste fall kan utvikle seg til å bli like stor som krisen i Syria. Norge øker derfor den humanitære innsatsen med 63 millioner kroner til Syria og Irak, sier utenriksminister Børge Brende.

I Irak har over 1,8 millioner mennesker flyktet fra ISILs brutale krigføring i løpet av få måneder. Minoritetsgrupper er spesielt hardt rammet.  

Med den nye bevilgningen er det bevilget 200 millioner kroner i humanitær bistand til Irak i 2014 og 788 millioner til Syria.  

Til toppen