Norge med på å styrke sikkerheten for europeisk energiforsyning

Av Konstantinos Skenteris, Den norske ambassaden i Aten

Olje- og energiminister Tord Lien deltok 15.-16. mai på EUs uformelle møte for energiministre i Aten i regi av det greske EU-formannskapet. Spørsmål knyttet til energisikkerhet, effektiv energiutnyttelse og infrastruktur stod sentralt i ministrenes diskusjoner.

Olje- og energiminister Tord Lien i samtale med den greske ministeren for miljø-, energi- og klima og møteleder på vegne av det greske formannskapet, Yiannis Maniatis. (Foto: Konstantinos Skenteris)

På dagsordenen stod også hvordan man skal komme i mål med et felles, integrert energimarked i EU.

Regjeringen legger stor vekt på nær kontakt og dialog med EU. Dette gjelder ikke minst i energipolitikken. Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.

Rundt 90 prosent av den norske oljeproduksjonen selges til EU-markedet, og nesten all norsk gass leveres gjennom gassrørledninger til Europa, noe som gjør Norge til en sentral og stabil leverandør av energi til europeiske land.

Lien uttalte i sitt innlegg at «Norge støtter opp om, og er en sentral partner i EUs pågående arbeid med å styrke sikkerheten for europeisk energiforsyning.» Situasjonen i Ukraina stod i denne forbindelse høyt på dagsordenen.

Viktig energileverandør
Norge vil også i fremtiden bidra substansielt til EUs energisikkerhet. Energikommisær Günther Oettinger og flere ministre viste i sine innlegg til Norges betydning som energileverandør, og mulighetene som finnes i nordområdene.

- Det er viktig at EU utvikler infrastrukturen landene imellom, og at energiprodusenter ser en tilstrekkelig og langsiktig kommersiell interesse i leveranser til Europa, sier Lien.  

I tillegg til å møte et stort antall av sine europeiske kolleger, hadde Lien også egne samtaler med ministre fra sentrale medlemsland, der i blant Storbritannias energi- og klimaminister, Edward Davey.

Bred deltagelse på EUs uformelle ministermøter
Regjeringen har deltatt på mange EUs uformelle ministermøter i regi av det greske EU-formannskapet dette semesteret. Her kan du lese møtene andre statsråder og statssekretærer har deltatt på i Aten dette halvåret:

 

Til toppen