Norge og Storbritannia undertegnet F-35-samarbeidskonsept

Representanter for de norske og britiske F-35-programmene undertegnet tirsdag et samarbeidskonsept under et møte i Forsvarsdepartementet i Oslo. Konseptet bygger på innholdet i fellesuttalelsen som ble sendt ut i september 2013, og beskriver i mer detalj hvordan de to landene vil samarbeide rundt trening og drift av F-35 i Europa.

Programdirektør Anders Melheim i det norske Kampflyprogrammet (t.v.) og Air Marshal Simon Bollom fra den britiske materiellorganisasjonen DE&S signerte samarbeidskonseptet i Oslo 4. mars. (Forsvarsdepartementet)

Representanter for de norske og britiske F-35-programmene undertegnet tirsdag et samarbeidskonsept under et møte i Forsvarsdepartementet i Oslo. Konseptet bygger på innholdet i fellesuttalelsen som ble sendt ut i september 2013, og beskriver i mer detalj hvordan de to landene vil videreutvikle samarbeidet rundt trening og drift av F-35 i Europa.

- Hele F-35-anskaffelsen er basert på et samarbeid mellom partnere, og at flere land må jobbe sammen for å finne nye og bedre løsninger for å drifte fremtidens kampfly. Det samarbeidet vi har etablert med britene nå er en helt naturlig forlengelse av dette, og av det arbeidet som allerede gjøres innen det flernasjonale F-35-programmet, sier Anders Melheim som er programdirektør i det norske Kampflyprogrammet.

Norge og Storbritannia har gradvis utviklet et tettere samarbeid rundt F-35 ettersom det har blitt mer og mer klart at det er stort sammenfall mellom landenes anskaffelsesplaner og ambisjoner. Et område som er spesielt spennende er mulighetene for trening av flygere og teknikere for F-35.

- I dag legger vi opp til å trene flygerne våre i USA slik vi har gjort med F-16, og denne planen ligger fast inntil videre. Det er likevel mye press på treningsplassene i USA, og når vi nå for første gang på lenge har mulighet til å etablere et tettere samarbeid med britene på dette området så er det absolutt interessant, sier Melheim.

Norge har ikke operert et lignende kampfly som britene siden sent på 50-tallet, og innføringen av F-35 gir derfor store muligheter for et bredere samarbeid rundt denne viktige kapasiteten. Programdirektøren mener dette kan være svært positivt for Norge. Han understreker likevel at dette fortsatt er et konseptdokument og at dette foreløpig ikke forplikter noen av landene økonomisk eller operativt.

- Vi deler mange sikkerhetsutfordringer i Europa med britene, og som den eneste nivå-1 partneren i F-35-programmet vil de være en viktig samarbeidspartner for Norge. Samarbeidet rundt vedlikehold skal uansett organiseres gjennom det flernasjonale programmet som vi begge er medlemmer av – det er ikke snakk om at vi skal sette opp noe eget norsk-britisk system, men at vi skal se på hvordan vi best kan organisere oss innenfor det eksisterende samarbeidet, sier Melheim.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per mars 2014): Les mer på kampfly.no

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 64 milliarder reelle 2014-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018. Samlet er det gitt fullmakt til 16 fly, inkludert fly til treningsformål.
Til toppen