Norge organiserte Horisont 2020-seminar i Brasil

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Nylig organiserte Norge et seminar i Brasil om amazonasforskning og mulighetene for samarbeid innenfor EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

24 september organiserte Norge seminar om amazonasforskning i Brasil. - Norge er blitt synliggjort som forskningspartner både i Brasil og blant EU-landene, sier arrangør. Foto: CIFOR/Neil Palmer

Norge og EU samarbeider ikke bare i Europa; 24 september organiserte Norge seminaret «The Amazonian Rain Forest: Environment and Climate Change, Cooperation in Research and Corporate Social Responsibility – Partnerships and Opportunities» i den brasilianske byen Belém i Amazonas-staten Pará.

Seminaret var en del av EUs strategiske forum for internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid (SFIC) sitt konsept «Tour of Brazil», som består av en serie seminarer i ulike brasilianske delstater. Norge deltar fullt ut i SFICs Brasil-initiativ.

Styrker Europas internasjonale forskningsprofil
EU søker å styrke den internasjonale profilen til Europa som forskningsområde, og den internasjonale deltakelsen i EUs rammeprogram for forskning, Horisont 2020. Seminaret hadde som formål å presentere Horisont 2020 og de muligheter og ressurser EU representerer, for et brasiliansk publikum. Ettersom Norge deltar helt og fullt i EUs rammeprogram for forskning, gir dette muligheter også for Norge til å styrke samarbeid om forskning og innovasjon med Brasil gjennom programmet.

Presenterte norsk-brasiliansk samarbeid
Omtrent 100 personer deltok på seminaret, som fant sted i lokalene til Det føderale universitetet i delstaten Pará, med økonomisk støtte fra Hydro. Norge, Belgia, Finland, Portugal, Danmark, Sverige, Frankrike og EUs delegasjon til Brasil bidro med presentasjoner av prosjekter og samarbeidstiltak mellom ulike land.

Torkjell Leira presenterte et norsk-brasiliansk forskningskonsortium for biologisk mangfold, hvor Hydro samarbeider med Universitetet i Oslo og tre akademiske institusjoner i Pará. Prosjektet ser på mulighetene for å begrense miljøskadene ved utvinning i regnskogsområder.

Synliggjorde Norge som forskningspartner
Olve Sørensen er Kunnskapsdepartementets representant i Brasil. Han har jobbet tett med seminaret.

– Det var betydelig interesse fra EUs medlemsland. Både EU og øvrige deltagere har sagt seg svært fornøyde med seminaret. Alt nå kan vi se at det er knyttet kontakter og gitt impulser til nye tiltak. Utdanningsdepartementet i delstaten Pará har blant annet tatt kontakt med den norske ambassaden og foreslått å få til en bilateral avtale om utdannings- og forskningssamarbeid. Norge er åpenbart blitt synliggjort som forskningspartner både i Pará og blant EU-landene, sier han.

Nye prosjekter i Horisont 2020 som et resultat av seminaret og den videre oppfølgingen er en mulighet. I så fall må de norske aktørene, i tillegg til en brasiliansk partner, ha med seg deltakere fra minst to medlemsland, eller assosierte land. I et samarbeidsprosjekt i Horisont 2020 er grunnregelen at det må delta deltakere fra minst tre forskjellige medlemsland eller assosierte land.

Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram
Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, og en hovedarena for internasjonalisering av norsk forskning og innovasjon.

Norge deltar i programmet gjennom EØS-avtalen, og har status som assosiert land til programmet. Det gir norske forskningsmiljøer, bedrifter og offentlig sektor muligheten til å oppnå støtte til forsknings- og innovasjonsaktiviteter i et europeisk og internasjonalt samarbeid.

Mer informasjon:
Les mer om Norges forskningssamarbeid med EU.

Til toppen