Norge støtter internasjonalt samarbeid mot antimikrobiell resistens

- Norge støtter at det utvikles en ny global handlingsplan for å bekjempe framveksten av antimikrobiell resistens, og vi vil arbeide tett med WHO og andre relevante internasjonale partnere i dette arbeidet, sier statssekretær Lisbeth Normann. Denne uka har hun deltatt på en ministerkonferanse om antimikrobiell resistens i Haag i Nederland.

På Verdens helseforsamling i mai var det stor tilslutning til en resolusjon for økt innsats på området antimikrobiell resistens, deriblant at WHO skal utvikle en global handlingsplan. Det planlegges i tiden fremover en rekke tiltak for å følge opp resolusjonen, både relatert til helsesektoren og på dyrehelsesiden. Konferansen ”Joining Forces for Future Health” i Nederland denne uka markerer begynnelsen på oppfølgingen av resolusjonen. Dette er også grunnen til at konferansens første dag har ministerdeltakelse.

- Den eneste måten å lykkes med å forebygge antimikrobiell resistens er tett samarbeid på tvers av sektorer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sa Normann da hun holdt innlegg på ministerkonferansen.

Statssekretæren pekte på sammenhengen mellom bruk av antibiotika i matproduksjon og resistens, og behovet for strategier for å finne andre måter å sikre dyrehelsen på. Hun viste i denne forbindelse til norske erfaringer i oppdrettssektoren, der man gjennom forskning har utviklet vaksiner til erstatning for antibiotika. Gjennom dette har man redusert bruken av antibiotika med 99 % i perioden 1987-2013, samtidig som produksjonen av laks har økt.

Norge vil bidra til arbeidet med strategien ved å være vertskap for et internasjonalt konsultasjonsmøte om antibiotikabruk høsten 2014, med særlig blikk på sider ved legemiddelpolitikk og -praksis som påvirker bruken av antibiotika nasjonalt.

 

 Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen