Norge styrker innsatsen mot Ebola

Norge signerte fredag en samarbeidsavtale med Storbritannia om norske bidrag til deres ebola-operasjon i Sierra Leone. Regjeringen har samtidig besluttet å åpne for å øke antall helsepersonell som vi sender fra 60 til 200 personer.

– Jeg er glad for at vi nå har signert en samarbeidsavtale med Storbritannia. Vi vil bidra i kampen for å stoppe ebola. Derfor ønsker vi å sende helsepersonell til Sierra Leone så fort som mulig. Et samarbeid med Storbritannia er den raskeste måten å bidra til økt behandlingskapasitet i Vest-Afrika, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Behovet for medisinsk hjelp er stort i Vest- Afrika. Regjeringen har derfor denne uken besluttet å åpne for å øke antall helsepersonell som vi sender fra 60 til 200 personer. Det vil øke antallet per team til 50.

– Jeg vil takke de over 300 helsearbeiderne som så langt har meldt sin interesse for å bekjempe ebola-epidemien. Jeg er stolt over at så mange har sagt seg villig til å reise. Helse Bergen er på oppdrag fra Helsedirektoratet godt i gang med å rekruttere personell for utsending.

Det er en forutsetning for det norske bidraget at sikkerheten til helsearbeiderne ivaretas. Norske myndigheter har derfor klargjort et Hercules-fly til bruk ved en eventuell evakuering av norsk helsepersonell. I tillegg har Norge inngått en avtale med Phoenix Air Group om hjemtransport av norske borgere.

I avtalen med Storbritannia forplikter Norge seg til å bidra med følgende:

  • Utsending av norske helseteam med relevant kompetanse, som vil rullere på å arbeide ved ett av behandlingssentrene britene oppretter i Sierra Leone. Norge forbereder nå utsendelse av det første teamet.
  • En innkvarteringsleir for mellom 50 og 100 helsearbeidere i Moyamba. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)skal etablere og drifte leiren.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen