Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge tilbyr C130J Hercules til operasjonen for å bekjempe ebola-viruset

Regjeringen stiller en C130J Hercules til disposisjon for frakt av personell og utstyr til Sierra Leone for bekjempelse av ebolaepidemien.

-Regjeringen vil bidra til de strakstiltak som Storbritannia og flere land iverksetter i kampen mot ebola. Selv om ebolakrisen først og fremst må løses med sivile midler, kan Forsvaret bistå med etterspurte støttekapasiteter. Regjeringen vil derfor tilby et Hercules transportfly til for transport av materiell og personell fra Europa til Vest-Afrika, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

-Bidraget vil nå bli meldt inn til Storbritannia, som leder operasjonen. Om flyet vil bli brukt eller ikke vil være opp til operasjonsledelsen. Vi stiller flyet til disposisjon for inntil 3 måneder. Forsvaret kan ved behov og på anmodning også bidra med annet utstyr på kort varsel, sier forsvarsministeren.

I tillegg arbeides det med å etablere en reserveløsning for bruk av C-130J Hercules til medisinsk evakuering, som i utgangspunktet utføres med sivile fly.  Denne løsningen innebærer at en spesialambulanse settes inn i flyet og at den smittede dermed kan isoleres på en tilfredsstillende måte, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Til toppen