Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge underskriver traktat om tilgang til åndsverk for blinde og synshemmede

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag undertegner Norge en traktat som skal forbedre og forenkle tilgangen til åndsverk for blinde og synshemmede.

I dag undertegner Norge en traktat som skal forbedre og forenkle tilgangen til åndsverk for blinde og synshemmede.

- Traktaten vil bidra til at blinde og synshemmede personer får bedre tilgang til bøker. Det er i utviklingsland at traktaten vil få størst betydning, men også her i Norge kan traktaten føre til et utvidet tilbud av utenlandsk litteratur tilpasset synshemmede lesere, sier kulturminister Thorhild Widvey.

De fleste blinde i verden lever i fattige land og har liten tilgang til tilrettelagte bøker. World Blind Union (Verdens blindeforbund) har i flere år vist til det som har blitt kalt ”bokhungersnøden” som rammer svært mange synshemmede personer.

- Gjennom å undertegne denne traktaten sender vi et viktig politisk signal. Ved senere ratifikasjon og innarbeiding av traktaten i norsk rett bidrar Norge til å bygge opp infrastruktur som gjør at tilgangen på lyd- og punktskrift blir bedre for de fattige landene, sier kulturminister Thorild Widvey.

Det ble i juni 2013 vedtatt en traktat i Marrakech om blindes og synshemmedes tilgang til åndsverk. Traktaten var et resultat av arbeidet i FN-organisasjonen WIPO (Verdens immaterialrettsorganisasjon) sin opphavsrettskomité. Formålet med traktaten var primært å lette ”bokhungersnøden” for blinde og synshemmede i utviklingsland, men også blindeorganisasjoner i industrilandene ser frem til forbedret internasjonal utveksling av tilpassede bøker. Det er særlig de store verdensspråkene som vil være etterspurt i andre land enn fremstillerlandet. Traktaten kan gi den blinde befolkningen i Sør-Amerika tilgang til den rikholdige blindeskriftsamlingen i Spania.

Marrakech-traktaten forplikter landene til å ha regler som tillater fremstilling av eksemplar av åndsverk i lyd- og punktskrift, og at disse eksemplarene kan utveksles over landegrensene.

Norge kommer til å gjennomføre reglene i Marrakech-traktaten i åndsverkloven. Allerede i dag er det regler om fremstilling av bøker for blinde lesere, og disse eksemplarene kan også spres i Norden.