CEF Digital

Norge vil delta i EUs digitale indre marked

Regjeringen går inn for norsk deltakelse i EU-programmet CEF Digital. Programmet skal bygge ut felles digital infrastruktur i Europa innen arbeidsliv, helse, justis, utdanning og næringsliv.

- Norsk deltakelse i EUs digitale satsing vil gjøre det enklere for norske innbyggere å forholde seg til utenlandske myndigheter eller offentlige tjenester, og være en forenkling for norske bedrifter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

EU skal sammen med Norge og Island de neste syv årene bruke over en milliard Euro på å knytte Europa tettere sammen digitalt. Det norske bidraget til CEF Digital estimeres av EFTA til cirka 270 millioner kroner i perioden.

- CEF Digital vil gjøre det mulig å dele informasjon mellom ulike lands innbyggere, bedrifter og myndigheter trygt.  Ved å være tidlig med i programmet får vi større innflytelse og kan ta faglig lederskap på områder vi er langt fremme, sier Sanner.

Norge har i snart 20 år deltatt i EUs programmer for utvikling av IKT-systemer som skal bidra til fri flyt av arbeidskraft, varer, tjenester og kapital. Med CEF Digital skal disse tjenestene rulles ut og vi kan bidra til gjennomføring av arbeidet.

Systemene som nå etableres skal først og fremst sørge for mer effektiv og sikker informasjonsutveksling mellom myndigheter og næringsliv i Europa. Men også privatpersoner vil ha stor nytte at Europa knyttes tettere sammen.

CEF Digital legger også opp til et bedre internasjonalt samarbeid om informasjonssikkerhet, der nasjonale sikkerhetsmyndigheter vil kunne bruke felles løsninger og systemer for å forbedre varsling om alvorlige sikkerhetshull og hendelser.

EU-kommisjonens visjoner for hva som skal være på plass innen 2020 er mange. Her er noen eksempler:

  • Med tjenestene som rulles ut i CEF Digital vil en norsk pensjonist som flytter til Spania kunne benytte samme login-ID som hun bruker på nett for norske offentlige tjenester til å kommunisere med spanske offentlige tjenester. I stedet for å overføre trygde-, folkeregister- og skatteopplysninger ved personlig oppmøte eller per brev, vil alle opplysninger sendes digitalt. 
     
  • Et sykehus i Norge vil kunne overføre alle nødvendige medisinske og praktiske pasientdata til et sykehus i for eksempel Storbritannia og dermed forkorte ventetiden på en operasjon drastisk.
     
  • For norske bedrifter vil CEF Digital forenkle etablering i utlandet, og det vil bli enklere for bedrifter fra Europa å etablere seg i Norge, bl.a. annet ved at man vil slippe å møte opp fysisk for registrering hos ulike myndigheter.

Programmet vil også sørge for videre finansiering av tiltak knyttet til satsingen ”Tryggere internett for barn” som sørger for at barn har hjelpelinjer å henvende seg til dersom de opplever trakassering eller uønsket oppmerksomhet fra voksne på nettet. Dette omfatter også utstrakt forebyggende arbeid og overvåkning av barnepornografi-utviklingen.

CEF Digital vil i tillegg stå for videre finansiering av Europeana, portalen som samler inn og tilgjengeliggjør europeisk kulturarv.

CEF Digital vil berøre ni departementer og flere av deres underliggende etater. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) koordinere programmets aktiviteter i Norge.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen