Norge vil lede NATO-støttefond for Ukraina

Norge vil lede og bidra økonomisk til fondet for omskolering av militært personell i Ukraina. Det vil statsminister Erna Solberg annonsere på NATO-toppmøtet i Wales i dag.

Norge vil lede og bidra økonomisk til fondet for omskolering av militært personell i Ukraina. Det vil statsminister Erna Solberg annonsere på NATO-toppmøtet i Wales i dag. 

- Det er viktig at det internasjonale samfunnet nå viser solidaritet med Ukraina og bistår landet på områder der den ukrainske regjeringen har bedt om assistanse. Norge har god erfaring med tilsvarende arbeid. Vi ser frem til å arbeide tett med den ukrainske regjeringen for å løse disse viktige oppgavene, sier statsminister Erna Solberg.

NATOs utenriksministermøte vedtok i juni å opprette fire støttefond (Trust Funds) til støtte for reform av Ukrainas forsvarssektor. I tillegg til omskolering av militært personell, vil fondene bidra til å styrke det ukrainske forsvarets kompetanse innen logistikk, kommando og kontroll, kommunikasjon og cyberforsvar. 

Norges bidrag utgjør halvparten av fondet på tilsammen nesten 3,3 millioner kroner. 

Omskolering er høyt prioritert på ukrainsk side. Målet er å effektivisere og modernisere forsvarssektoren. NATO har siden 2006 bistått Ukraina med å omskolere nærmere 7000 militært personell. NATOs innsats ble avsluttet i 2013, og Ukraina skal nå selv besørge omskolering. 

Det nye NATO-fondet vil gjøre Ukraina bedre i stand til å løse denne oppgaven og skal bidra til at å gjøre omskolering til det sivile liv til en naturlig del av karriereløpet for tjenestegjørende. Foruten å bidra til alternative karriereveier for dem som forlater forsvaret, vil dette kunne ha positive effekter for rekruttering til det ukrainske forsvaret. Det vurderes om fondet også skal bistå til behandling av personell som er skadd under kamphandlingene i Øst-Ukraina.

Til toppen