Norges sjette rapport om oppfølging av minoritetsspråkpakten er sendt til Europarådet

Norge sendte den sjette periodiske rapporten om statens gjennomføring av den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten) til Europarådet 1. juli 2014.

I Norge er nord-, sør- og lulesamisk, kvensk, romanes og romani omfattet av vernet i minoritetsspråkpakten.

Rapporten er utarbeidet i tråd med Europarådets veileder for rapportering og gir en oversikt over igangsatte og gjennomførte tiltak. Et utkast til rapport har vært på bred høring, og departementet har invitert berørte minoritetsorganisasjoner på høringsmøte. Rapporten foreligger på norsk og engelsk.

Her finner du alle dokumenter knyttet til Norges rapporteringer på minoritetsspråkpakten.

Til toppen