Diskuterte europeisk forsvarssamarbeid

Av Konstantinos Skenteris, Den norske ambassaden i Aten

Stortingsrepresentanter fra FrP, Ap og Høyre deltok på EUs interparlamentariske konferanse om EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk i Aten 3.-4. april.

Blant de aktuelle sakene på dagsorden under EUs interparlamentariske konferanse var situasjonen i Ukraina og forholdet til Russland. Foto: Konstantinos Skenteris

Stortingsrepresentanter fra FrP, Ap og Høyre deltok på EUs interparlamentariske konferanse om EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk i Aten 3.-4. april.

Stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde (FrP), Kåre Simensen (Ap) og Svein Roald Hansen (Ap) deltok sammen med delegasjonsleder Øyvind Halleraker (H) på konferansen, som samlet medlemmer av utenriks- og forsvarskomiteene i de fleste EU-land, EU-kandidatland, Europaparlamentet og enkelte land som ikke er EU-medlemmer, herunder Norge. Til stede var også EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Catherine Ashton og Hellas’ forsvarsminister Dimitris Avramopoulos.

Diskuterte Ukraina og Russland
Blant de aktuelle sakene på dagsorden var situasjonen i Ukraina og forholdet til Russland, den politiske og humanitære situasjonen i Syria, E3+3-gruppens samtaler med Iran (som ledes av Ashton) om landets atomprogram og forhandlingene mellom Israel og palestinske myndigheter.

Status for EUs stridsgrupper ble også drøftet, og flere parlamentarikere var kritiske til stridsgruppenes relevans siden de hittil ikke har vært benyttet i en militær operasjon, som forutsatt. For øvrig ble fra gresk side særlig betydningen av å få på plass en maritim sikkerhetsstrategi trukket frem.

Støtter europeisk samarbeid
Under konferansen fremhevet Svein Roald Hansen at Norge lenge har støttet EUs felles sikkerhets- og forsvarssamarbeid, blant annet i form av bidrag til EUs stridsgrupper, deltakelse i flere EU-ledede sivile og militære operasjoner og deltakelse i EUs kapabilitetsutviklingsarbeid.

– Det er viktig for sikkerhets- og forsvarssamarbeidet i Europa at forholdet mellom EU og NATO fungerer. Et EU-NATO-rammeverk må unngå at det dannes overlappende sikkerhetsstrukturer, sa Hansen.

Norge påvirkes av utviklingen i Europa
Hellas har formannskapet i Rådet for den europeiske union første halvår 2014. Etter forespørsel fra stortingspresident Olemic Thommessen er Norge blitt invitert til å delta på de interparlamentariske møtene mellom EU-land som det greske parlamentet arrangerer dette halvåret.

Delegasjonsleder Halleraker understreket viktigheten av at Stortinget og Norge har tilgang til et slikt forum ettersom Norge påvirkes av utviklingen i Europa, og på bakgrunn av vårt nære utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid med EU. Samtidig gir slik deltakelse forutsigbarhet og styrker Norges kontakt med unionen.

Europaparlamentet og det roterende EU-formannskapet inviterer Stortinget jevnlig til de interparlamentariske møtene mellom fagkomiteene i Europaparlamentet og fagkomiteene i EU-landenes nasjonale parlamenter.

Mer informasjon:
Les mer om Norges samarbeid med EU på sikkerhets- og forsvarsfeltet her.
EU-delegasjonen følger Europaparlamentets arbeid. Les mer her.

Til toppen