Norsk maritim offensiv i Japan

Et titalls norske maritime bedrifter er i Japan i anledning SeaJapan-messen for å synliggjøre seg overfor japanske verft.

Et titalls norske maritime bedrifter er på plass i Tokyo for å synliggjøre seg overfor japanske verft på SeaJapan-messen.

 
Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Dilek Ayhan (i midten), og ekspedisjonssjef på Maritim avdeling, Ida Skard (til høyre), under SeaJapan-messen i Tokyo. (Foto: Natasha Irene Sandal.)

Også statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Dilek Ayhan, var til stede onsdag 9. april.

- Japansk og norsk maritim næring samarbeider stadig tettere om grønne og teknisk avanserte løsninger, uttalte hun i sitt åpningsinnlegg.

CleanMarine er eksempel på norsk, ledende, grønn skipsteknologi som satser i Japan. Samarbeidet med Kashiwa Tech er et eksempel på hvordan norske og japanske aktører finner sammen til felles nytte.

- Det er viktig for oss å være her. For å lykkes er lokalt partnerskap og langsiktig perspektiv viktig, og vi jobber godt sammen med japanske Kashiwa Tech, sier Eirik Dahlberg i CleanMarine.

- Japan er verdens tredje største skipsbyggingsnasjon og Norge har verdensledende produsenter av utstyr. Ved å dra fordel av hverandres styrker, og samarbeide om innovasjon og utvikling kan den maritime næringens konkurransekraft styrkes, sier statssekretær Ayhan.

Japan og Norge har stor gjensidig nytte av å samarbeide innen det maritime området, og undertegnet derfor en samarbeidsavtale i 2011. Nøkkelord for samarbeidet er bærekraftig skipsfart, bruk av LNG, nordområdene og skipsfartstjenester knyttet til offshore og fornybar energi.

Fakta om SeaJapan-messen:

  • Det største maritime møtepunktet i Japan
  • Arrangeres hvert annet år i Tokyo. I 2014 holdes messen fra 9. april til 11. april.  
  • Har omtrent 500 utstillere, hvor omtrent halvparten er utenlanske selskaper.
  • 17.000 besøkende
  • Norske selskaper til stede i år var blant annet DNV GL, Statoil, Navtor, Dualog, Palantur, Seagull, Eltorque, John Gjerde AS, Tranberg, Aeron, Vestnes Ocean, Hansen Protection, Optimarin, Kyma, Glamox, Jets Vacuum, TeamTec, NorSafe, Rapp Bomek og Frank Mohn.

 

Til toppen